دانلود رایگان پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن

دانلود رایگان پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن


پرسشنامه عدالت سازمانی در سال ۱۹۹۳ توسط نیهوف و مورمن با هدف ارزیابی عدالت سازمانی تهیه و طراحی شد .پرسشنامه مذکور ۲۰ سوال را دربر می گیرد و دارای سه مولفه می باشد . عدالت توزیعی: ادراک فرد از اینکه آنچه دریافت می کند منصفانه است. عدالت رویه ای: ادراک کارکنان از اینکه رویه هایی که از سوی سازمان دنبال می شود تا مزایای دریافتی را تعیین کنند.نیهوف و مورمن عدالت مراوده ای: را هم به این مدل اضافه کردند …

علوم انسانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.