دانلود رایگان پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

دانلود رایگان پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

این پرسشنامه دارای روایی و اعتبار در تحقیقات مختلف است که به همراه پرسشنامه آورده شده است. نوع فایل پرسشنامه word است و شیوه نمره گذاری بطور کامل تشریح شده است. پرسشنامه دارای ۵۸ گویه در پنج مقیاس می باشد. شیوه نمره گذاری و منابع علمی پرسشنامه کاملا تشریح شده است…

علوم تربیتی

SEI,عزت_نفس,کوپر_اسمیت,پرسشنامه

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.