دانلود رایگان پروتکل درمانی BATDنسخه فارسی

دانلود رایگان پروتکل درمانی BATDنسخه فارسی

پروتکل درمانی BATDنسخه فارسی

(BATD-R) راهنمای تجدید نظر شده درمان مختصر فعال سازی رفتاری برای افسردگی…

روان شناسی

دانلود رایگان,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.