دانلود رایگان پروژه بودجه ریزی عملیاتی

دانلود رایگان پروژه بودجه ریزی عملیاتی

        پروژه بودجه ریزی عملیاتی با فهرست مطالب زیر *(فایل به ویرایش نیاز دارد)* مقدمه ضرورت بودجه ریزی در سازمان ها سیر تکوین بودجه بودجه به عنوان ابزار کنترل بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی بودجه به عنوان ابزار برنامه ریزی بودجه به عنوان ابزار راهبردی (استراتژیک) روشهای بودجه ریزی بودجه متداول (سنتی) بودجه ریزی افزایشی بودجه برنامه ای بودجه ریزی برمبنا ی صفر نظام طرح ریزی – برنامه ریزی – بودجه بندی مشکلات نظام بودجه ریزی متداول در بخش بهداشت و درمان تعاریف بودجه ریزی عملیاتی : تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی سنتی (متداول) و برنامه ای اهداف بودجه ریزی عملیاتی : مزایای بودجه ریزی عملیاتی عناصر کلیدی در بودجه ریزی عملیاتی : روشهای اجرای بودجه ریزی عملیاتی الف)تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق حسابداری قیمت تمام شده ب) تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق روش اندازه گیری کار یا کارسنجی مراحل اساسی استقرار سیستم اندازه گیری کار ج) روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) مکانیزم عملکرد   سیستم …

علوم انسانی

بودجه , عملیاتی , مدیریت , مالی , استراتژیک ,برنامه ریزی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.