دانلود رایگان پروژه محاسبات عددی یا دینامیک سیالات محاسباتی با موضوع حل معادله گرمای یک بعدی به روش صریح با متلب

دانلود رایگان پروژه محاسبات عددی یا دینامیک سیالات محاسباتی با موضوع حل معادله گرمای یک بعدی به روش صریح با متلب

پروژه محاسبات عددی یا دینامیک سیالات محاسباتی با موضوع حل معادله گرمای یک بعدی به روش صریح با متلب

پروژه محاسبات عددی یا دینامیک سیالات محاسباتی با موضوع حل معادله گرمای یک بعدی به روش صریح با متلب

پروژه درس محاسبات عددی پیشرفته با موضوع حل معادله حرارت یک بعدی میله ای به طول ۱۰ سانتی متر و دمای دو سر معلوم و با تقسیم بندی ۱۰۰ قسمتی
(صورت سوال در تصویر)
 
حل به روش صریح
فایل ها شامل کد متلب به همراه توضیح خط به خط و آنالیز برنامه در ۹ اسلاید عکس با توضیحات خط به خط کد متلب به همراه رسم نمودار به طور خودکار
و کد متلب در محیط نوت به همراه دوعکس از توضیح روش حل صریح
فایل متلب نمودار ها رو به طور خودکار در ۲۰ بازه رسم می کند و همچنیین دمای…

مهندسی مکانیک

دانلود رایگان, دینامیک سیالات محاسباتی,حل معادله انتقال حرارت ی,حل صریح,ftcs,explicit,کد متلب حل معادله گرما,محاسبات عددی پیشرفته

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.