دانلود رایگان گزارش کار آموزشی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

دانلود رایگان گزارش کار آموزشی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

گزارش کار آموزشی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

گزارش کار آموزشی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

 
فهرست
عنوان
صفحه
فصل اول
مقدمه ………………………..
مشخصات مجتمع
مواد اولیه (خوراک) …….. شرح کلی فرایند تولید الکیل بنزن خطیدانش فنی ………….. آب – برق – سوخت………………….. اهداف مجتمع ……………………………………………. خط مشی مجتمع …………………….. روش های اجرایی
فصل دوم
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات ……………………
رئوس و وظایف سازمانها …..
دفتر برنامه ریزی ……………..
تعمیرات …………………
ماشین آلات تحت تعمیرات پیشگیری…

نرم افزار

دانلود گزارش کار,شرکت سرمایه گذاری,صنایع شیمیایی ایران

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.