دانلود رایگان Treatment of Depression in Adolescents and Adults

دانلود رایگان Treatment of Depression in Adolescents and Adults

Treatment of Depression in Adolescents and Adults

این فایل به زبان اصلی می باشد
درباره روشهای درمان شناختی رفتاری افسردگی کودکان و نوجوانان است
Edited byDAVID W. SPRINGER, ALLEN RUBIN,and CHRISTOPHER G. BEEVERS, EDITORS…

روان شناسی

دانلود رایگان,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.