دانلود رساله خانه کودک

دانلود رساله خانه کودک ۸۰ صفحه فصل اول مطالعات پایه و زمینه۱-۱) بخش اول (پایه )برخورد روانشناسانه با موضوع۱-۱-۱) شناخت کودک از دیدگاه روانشناسی۱-۱-۲) مراحل رشد کودک۱-۱-۲-۱)خصوصیات کودک ۳ ساله۱-۱-۲-۲) خصوصیات کودک ۵-۴ ساله۱-۱-۲-۳) خصوصیات کودک ۶ ساله۱-۱-۳) کاردانی کودک۱-۱-۴) کودک و بازی۱-۱-۴-۱) تاریخچه بازی۱-۱-۴-۲) تعریف بازی۱-۱-۴-۳) اهمیت بازی۱-۱-۴-۴) بازی از نظر فروبل۱-۱-۴-۵) اموزش از طریق بازی۱-۱-۴-۶) انواع بازی۱-۱-۵) کاربرد بازی در اموزش۱-۱-۵-۱) بازی های اموزشی۱-۱-۵-۲) بازی های جسمانی یا بدنی۱-۱-۵-۳) بازی های نمایشی۱-۱-۵-۴) بازی های سرگرم کننده۱-۱-۶) فضای بازی۱-۲) بخش دوم مطالعات زمینه۱-۲-۱) شناخت تکنولوژی اموزشی۱-۲-۱-۱) نظری گذرا براموزش پیش از دبستان درجهان امروزوایران۱-۲-۱-۲) ماهیت و کیفیت یک خانه خوب برای کودکان۱-۲-۱-۲) تاریخ ظهور مراکز پیش دبستانی ( کودکستان و مهد کودک)۱-۲-۱-۳) تاریخچه شکل گیری مراکز پیش دبستانی و دبستان در ایران۱-۲-۱-۴) هدف های اموزشی و تربیتی کودکستان۱-۲-۱-۵) سازمان اجتماعی کلاس۱-۲-۱-۶) سازماندهی محیط فیزیکیفصل دوم مطالعات تکمیلی و تطبیقی۱-۱) بخش اول (تکمیلی) …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.