دانلود طراحی ساختمان مسکونی چندخانواری به همراه نقشه تاسیساتی و دتایل ها

دانلود طراحی ساختمان مسکونی چندخانواری به همراه نقشه تاسیساتی و دتایل ها

دانلود طراحی ساختمان مسکونی چندخانواری به همراه نقشه تاسیساتی و دتایل ها


دانلود طراحی ساختمان مسکونی چندخانواری به همراه نقشه تاسیساتی و دتایل ها دانلود طراحی ساختمان مسکونی چندخانواری در سه طبقه و پلان بام به همراه نقشه تاسیساتی (الکتریکی ، مکانیکی – بهداشتی) و دتایل ها (جزئیات) : نصب و اجرای بخاری برقی (Heater) – جزییات مخزن بالای بام – جزییات تاسیساتی آب سرد در سه طبقه – جزییات تاسیساتی در ارتفاعات – جزییات نصب و راه اندازی شیر نمونه و جزییات تقویتی لوله ها در دیوار و… ، تمامی دتایل ها با ذکر مشخصات فنی و علائم و اختصارات   …

دانلود طراحی ساختمان مسکونی چندخانواری به همراه نقشه تاسیساتی و دتایل ها


دانلود طراحی ساختمان مسکونی چندخانواری به همراه نقشه تاسیساتی و دتایل ها دانلود طراحی ساختمان مسکونی چندخانواری در سه طبقه و پلان بام به همراه نقشه تاسیساتی (الکتریکی ، مکانیکی – بهداشتی) و دتایل ها (جزئیات) : نصب و اجرای بخاری برقی (Heater) – جزییات مخزن بالای بام – جزییات تاسیساتی آب سرد در سه طبقه – جزییات تاسیساتی در ارتفاعات – جزییات نصب و راه اندازی شیر نمونه و جزییات تقویتی لوله ها در دیوار و… ، تمامی دتایل ها با ذکر مشخصات فنی و علائم و اختصارات   …

دانلود طراحی ساختمان مسکونی چندخانواری به همراه نقشه تاسیساتی و دتایل ها


دانلود طراحی ساختمان مسکونی چندخانواری به همراه نقشه تاسیساتی و دتایل ها دانلود طراحی ساختمان مسکونی چندخانواری در سه طبقه و پلان بام به همراه نقشه تاسیساتی (الکتریکی ، مکانیکی – بهداشتی) و دتایل ها (جزئیات) : نصب و اجرای بخاری برقی (Heater) – جزییات مخزن بالای بام – جزییات تاسیساتی آب سرد در سه طبقه – جزییات تاسیساتی در ارتفاعات – جزییات نصب و راه اندازی شیر نمونه و جزییات تقویتی لوله ها در دیوار و… ، تمامی دتایل ها با ذکر مشخصات فنی و علائم و اختصارات   …

فنی و مهندسی

دانلود رایگان ,معماری,دانلود پروژه,عمران,تاسیسات,پروژه,دانلود رایگان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.