دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی شرکت فرش باستان یزد ۴۲ ص (سال ۹۵)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۳۹   4-1- نمودار سازمانی شرکت فرش باستان یزد ۱- زمین طرح مورد نظر در ششدانگ قطعه زمینی به مساحت ۵۰۰۰۰ متر مربع واقع در بخش ۸ ثبتی یزد که طی یک فقره سند مالکیت بشماره ملکی ۲۷۶ فرعی از ۱۴۲۵۹ که از قرار هر متر مربع ۱۴۰ هزار ریال برآورد شده است ۲- ساختمانها و محوطه سازی ۱-۲- زمین کارخانه از چهار طرف توسط دویار آجری بارتفاع حدود ۳ متر محصور شده و کلیه هزینه مربوطه شامل حدود ۲۵۰۰ متر مربع دیوارکشی از قرار هر متر مربع ۴۰۰۰۰ ریال و تسطیح زمین از قرار هر متر مربع ۵۰۰۰ ریال و ۲۰۰۰ متر مربع خیابان کشی و جدول بندی و فضای سبز از قرار هر متر مربع ۰۰۰/۳۰ ریال جمهاً بمبلغ ۴۲۶ میلیون ریال کلاً انجام شده است شرح مساحت زیربنا هزار ریال/ متر مربع ا نجام شده مورد نیاز حمع (میلیون ریال) سالن های تولید موجود ۷۵۰۰ -/۳۰۰ ۲۲۵۰ – ۲۲۵۰ سالن جدید بافندگی در حال ساخت ۳۹۶۰ -/۵۰۰ ۱۲۰۰ ۷۸۰ ۱۹۸۰ انبارها ۵۱۰۰ ۰/۳۰۰ ۱۵۳۰ – ۱۵۳۰ تعمیرگاه و تاسیسات ۲۵۰۰ -/۴۰۰ ۱۰۰۰ – ۱۰۰۰ تاسیسات تهویه جدید در حال ساخت ۷۰۰ -/۵۰۰ ۱۵۰ ۲۰۰ ۳۵ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.