دانلود فایل پاورپوینت دوره تربیت مربی پدافند غیرعامل


این فایل در ۵۴ اسلاید جهت ارائه در پایان دوره تربیت مربی پدافند غیرعامل تهیه شده است شامل تعاریف و مفاهیم پدافند غیرعامل -اهداف و رویکردهای پدافند غیرعامل -معرفی تهدیدات با رویکرد پدافند غیرعامل -ترسیم چرخه های پدافند غیرعامل شامل پدافند سایبری ، پدافند شیمیایی ، پدافند کالبدی ، پدافند زیستی ، پدافند اقتصادی ، پدافند عمومی ، پدافند پرتوی ، پدافند مردم محور -معرفی و عنوان ماموریتهای پدافند غیرعامل   …


این فایل در ۵۴ اسلاید جهت ارائه در پایان دوره تربیت مربی پدافند غیرعامل تهیه شده است شامل تعاریف و مفاهیم پدافند غیرعامل -اهداف و رویکردهای پدافند غیرعامل -معرفی تهدیدات با رویکرد پدافند غیرعامل -ترسیم چرخه های پدافند غیرعامل شامل پدافند سایبری ، پدافند شیمیایی ، پدافند کالبدی ، پدافند زیستی ، پدافند اقتصادی ، پدافند عمومی ، پدافند پرتوی ، پدافند مردم محور -معرفی و عنوان ماموریتهای پدافند غیرعامل   …


این فایل در ۵۴ اسلاید جهت ارائه در پایان دوره تربیت مربی پدافند غیرعامل تهیه شده است شامل تعاریف و مفاهیم پدافند غیرعامل -اهداف و رویکردهای پدافند غیرعامل -معرفی تهدیدات با رویکرد پدافند غیرعامل -ترسیم چرخه های پدافند غیرعامل شامل پدافند سایبری ، پدافند شیمیایی ، پدافند کالبدی ، پدافند زیستی ، پدافند اقتصادی ، پدافند عمومی ، پدافند پرتوی ، پدافند مردم محور -معرفی و عنوان ماموریتهای پدافند غیرعامل   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.