دانلود مدل سه بعدی سمند تاکسی

دانلود مدل سه بعدی سمند تاکسی


 دانلود مدل سه بعدی تاکسی سمند ال ایکس   فرمت :۳d max 2014 , obj حجم فایل: ۳۰.۷ مگابایت قسمت داخلی خودرو همراه با متریال و تکسچر می باشد.         این مدل از سری مدلهای سه بعدی از ماشینهای ایرانی در سایت پرشین وی ری میباشد. برای دیدن سایر مدلها از سایت http://persianvray.com/ دیدن بفرمایید.   سایر لینکها <a href=”http://persianvray.com/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-%d9%be%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%86/”>دانلود مدل سه بعدی پیکان</a>   <a href=”http://persianvray.com/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-lx/”>دانلود مدل سه بعدی تاکسی سمند ال ایکس lx</a>   <a href=”http://persianvray.com/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db% …


 دانلود مدل سه بعدی تاکسی سمند ال ایکس   فرمت :۳d max 2014 , obj حجم فایل: ۳۰.۷ مگابایت قسمت داخلی خودرو همراه با متریال و تکسچر می باشد.         این مدل از سری مدلهای سه بعدی از ماشینهای ایرانی در سایت پرشین وی ری میباشد. برای دیدن سایر مدلها از سایت http://persianvray.com/ دیدن بفرمایید.   سایر لینکها <a href=”http://persianvray.com/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-%d9%be%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%86/”>دانلود مدل سه بعدی پیکان</a>   <a href=”http://persianvray.com/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-lx/”>دانلود مدل سه بعدی تاکسی سمند ال ایکس lx</a>   <a href=”http://persianvray.com/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db% …


 دانلود مدل سه بعدی تاکسی سمند ال ایکس   فرمت :۳d max 2014 , obj حجم فایل: ۳۰.۷ مگابایت قسمت داخلی خودرو همراه با متریال و تکسچر می باشد.         این مدل از سری مدلهای سه بعدی از ماشینهای ایرانی در سایت پرشین وی ری میباشد. برای دیدن سایر مدلها از سایت http://persianvray.com/ دیدن بفرمایید.   سایر لینکها <a href=”http://persianvray.com/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-%d9%be%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%86/”>دانلود مدل سه بعدی پیکان</a>   <a href=”http://persianvray.com/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84-%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%b3-lx/”>دانلود مدل سه بعدی تاکسی سمند ال ایکس lx</a>   <a href=”http://persianvray.com/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db% …

گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی

دانلود, دانلود مدل سه بعدی , دانلود مدل سه بعدی ماشین, دانلود مدل سه بعدی ماشین ایرانی , دانلود مدل سه بعدی ماشین سمند تاکسی

 

پاسخی بگذارید