دانلود مقاله امامزاده رسول

دانلود مقاله امامزاده رسول


فرمت : word صفحه : 25 استان سیستان و بلوچستان موضع جغرافیائی و مردم ـ نژادهایی که دراین شهر کنارهم زندگی میکنند ـ قدمت تاریخی (۶۰۰ الی ۷۰۰ ساله آن) و تاریخچه امامزاده مذکور ـ توضیحی درباره شکل گلی معماری و بخشهایی که بعدها به آن اضافه شده است ـ پلان اصلی بنا ـ تزئینات و نقاشی برروی دیوارها و گوشه‌ها ـ ساختمان گنبد ـ اساس ساختمانی آن ـ جهت اصلی بنا ـ رنگهای بکاررفته در نقاشی‌ها ـ قبرستان ـ روایات رایج درباره امامزاده سیدغلام رسول دربین مردم. استان سیستان و بلوچستان از شمال به خراسان و افغاتژنستان از خاور به افغانستان و پاکستان و از جنوب به دریای عمان و از باختر به استان کرمان محدود می شود شهرهای مهم این استان عبارتند از: زاهدان، چابهار، زابل، ایرانشهر و سروان. مشخصات جغرافیایى استان سیستان و بلوچستان با ۱۷۸۴۳۱ کیلومتر مربع مساحت، ۱۱ درصد از کل مساحت کشور را شامل می ‏شود و یکى از کم تراکم‏ترین استان‏هاى کشور از نظر جمعیت می ‏باشد. بیشترین مساحت این استان، به منطقه بلوچستان اختصاص دارد. این استان بین ۲۵ درجه و ۳ دقیقه تا ۳۱ درجه و ۲۷ دقیقه عرض شمالى از …


فرمت : word صفحه : 25 استان سیستان و بلوچستان موضع جغرافیائی و مردم ـ نژادهایی که دراین شهر کنارهم زندگی میکنند ـ قدمت تاریخی (۶۰۰ الی ۷۰۰ ساله آن) و تاریخچه امامزاده مذکور ـ توضیحی درباره شکل گلی معماری و بخشهایی که بعدها به آن اضافه شده است ـ پلان اصلی بنا ـ تزئینات و نقاشی برروی دیوارها و گوشه‌ها ـ ساختمان گنبد ـ اساس ساختمانی آن ـ جهت اصلی بنا ـ رنگهای بکاررفته در نقاشی‌ها ـ قبرستان ـ روایات رایج درباره امامزاده سیدغلام رسول دربین مردم. استان سیستان و بلوچستان از شمال به خراسان و افغاتژنستان از خاور به افغانستان و پاکستان و از جنوب به دریای عمان و از باختر به استان کرمان محدود می شود شهرهای مهم این استان عبارتند از: زاهدان، چابهار، زابل، ایرانشهر و سروان. مشخصات جغرافیایى استان سیستان و بلوچستان با ۱۷۸۴۳۱ کیلومتر مربع مساحت، ۱۱ درصد از کل مساحت کشور را شامل می ‏شود و یکى از کم تراکم‏ترین استان‏هاى کشور از نظر جمعیت می ‏باشد. بیشترین مساحت این استان، به منطقه بلوچستان اختصاص دارد. این استان بین ۲۵ درجه و ۳ دقیقه تا ۳۱ درجه و ۲۷ دقیقه عرض شمالى از …


فرمت : word صفحه : 25 استان سیستان و بلوچستان موضع جغرافیائی و مردم ـ نژادهایی که دراین شهر کنارهم زندگی میکنند ـ قدمت تاریخی (۶۰۰ الی ۷۰۰ ساله آن) و تاریخچه امامزاده مذکور ـ توضیحی درباره شکل گلی معماری و بخشهایی که بعدها به آن اضافه شده است ـ پلان اصلی بنا ـ تزئینات و نقاشی برروی دیوارها و گوشه‌ها ـ ساختمان گنبد ـ اساس ساختمانی آن ـ جهت اصلی بنا ـ رنگهای بکاررفته در نقاشی‌ها ـ قبرستان ـ روایات رایج درباره امامزاده سیدغلام رسول دربین مردم. استان سیستان و بلوچستان از شمال به خراسان و افغاتژنستان از خاور به افغانستان و پاکستان و از جنوب به دریای عمان و از باختر به استان کرمان محدود می شود شهرهای مهم این استان عبارتند از: زاهدان، چابهار، زابل، ایرانشهر و سروان. مشخصات جغرافیایى استان سیستان و بلوچستان با ۱۷۸۴۳۱ کیلومتر مربع مساحت، ۱۱ درصد از کل مساحت کشور را شامل می ‏شود و یکى از کم تراکم‏ترین استان‏هاى کشور از نظر جمعیت می ‏باشد. بیشترین مساحت این استان، به منطقه بلوچستان اختصاص دارد. این استان بین ۲۵ درجه و ۳ دقیقه تا ۳۱ درجه و ۲۷ دقیقه عرض شمالى از …

عمومی و آزاد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.