دانلود مقاله رشته کامپیوتر با عنوان‌ شبکه و اینترنت

 


دانلود مقاله رشته کامپیوتر با عنوان‌ شبکه و اینترنت همبندی شبکه یک شبکه تشکیل شده از چندین کامپیوتر متصل که استفاده می شود از چند نوع رابط . در هر کدام از آنها دارند یک یا چند طرح رابط که از قبیل (Network Interface Card) NIC و یا سریال دستگاه برای شبکه ppp – هر کامپیوتر که حمایت می شود توسط نرم افزار شبکه که فراهم می کند توانایی کار برای سرویس دهنده و سرویس گیرنده – سخت افزار که استفاده برای انتقال داده در طول شبکه نامیده می شود رساند – ممک …

پاسخی بگذارید