دانلود نمونه سوالات برنامه ریزی مسکن روستایی (۱۲۱۶۵۸۰)

دانلود نمونه سوالات برنامه ریزی مسکن روستایی (۱۲۱۶۵۸۰)

دانلود نمونه سوالات برنامه ریزی مسکن روستایی (1216580)

دانلود نمونه سوالات برنامه ریزی مسکن روستایی (۱۲۱۶۵۸۰)

نمونه سوالات برنامه ریزی مسکن روستایی
کد درس : (۱۲۱۶۵۸۰)

ردیفنام درسنیمسال تحصیلینوع آزمونپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحیتوضیحات

۱
۲

برنامه ریزی مسکن روستایی
برنامه ریزی مسکن روستایی

۹۶-۹۷-۱

۹۵-۹۶-۲

تستی – تشریحی
تستی – تشریحی

۳
برنامه ریزی مسکن روستایی
۹۵-۹۶-۱
تستی – تشریحی

۴
برنامه ریزی مسکن روستایی
۹۴-۹۵-۲
تستی

۵
برنامه ریزی مسکن روستایی
۹۴-۹۵-۱
تستی

۶
برنامه ریزی مسکن روستایی
۹۳-۹۴-۲
تستی -…

جغرافیا

دانلود نمونه سوالات,برنامه ریزی مسکن روستایی,۱۲۱۶۵۸۰

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.