دانلود پاورپوینت آشنایی با نیروگاه سیکل ترکیبی

دانلود پاورپوینت آشنایی با نیروگاه سیکل ترکیبی

دانلود پاورپوینت آشنایی با نیروگاه سیکل ترکیبی


انواع نیروگاه: نیروگاه های بخاری نیروگاه های گازی نیروگاه های سیکل ترکیبی نیروگاه های هسته ای نیروگاه های بادی نیروگاه های آبی نیروگاه های خورشیدی نیروگاه های زمین گرمایی   توضیح هزینه و راندمان: البته برای برق تولیدی مقدار هزینه ای که برای نیروگاه صرف می شود برای واحدهای مختلف فرق می کند. برای واحد گازی هزینه سرمایه گذاری شده برای هر کیلو وات ۲۷۰ دلار است و برای واحد بخار ۵۵۰ الی۶۰۰ دلار    می باشد که این ارقام برگرفته از استانداردهای کشورهای اروپایی می باشد .  باید توجه کرد که طبق نتایج تجربی به دست آمده بازده نیروگاه های گازی ۲۷ تا ۳۴%و نیروگاه های بخار در حدود۳۰ الی ۳۵% است و این در حالیست  که بهره وری نیروگاه های سیکل ترکیبی ۵۰% میباشد و در واقع جزء بهترین حالتهای موجود برای یک نیروگاه می باشد .   بخش های نیروگاه سیکل ترکیبی: واحد های گازی: هر ماژل نیروگاه سیکل ترکیبی از دو واحد گازی و قدرت تولیدی هر کدام مساوی در شرایط استاندارد با تجهیزات  مشابه با یک واحد بخار تشکیل می شود .     واحد بخار: برای افزایش قدرت تولی …

دانلود پاورپوینت آشنایی با نیروگاه سیکل ترکیبی


انواع نیروگاه: نیروگاه های بخاری نیروگاه های گازی نیروگاه های سیکل ترکیبی نیروگاه های هسته ای نیروگاه های بادی نیروگاه های آبی نیروگاه های خورشیدی نیروگاه های زمین گرمایی   توضیح هزینه و راندمان: البته برای برق تولیدی مقدار هزینه ای که برای نیروگاه صرف می شود برای واحدهای مختلف فرق می کند. برای واحد گازی هزینه سرمایه گذاری شده برای هر کیلو وات ۲۷۰ دلار است و برای واحد بخار ۵۵۰ الی۶۰۰ دلار    می باشد که این ارقام برگرفته از استانداردهای کشورهای اروپایی می باشد .  باید توجه کرد که طبق نتایج تجربی به دست آمده بازده نیروگاه های گازی ۲۷ تا ۳۴%و نیروگاه های بخار در حدود۳۰ الی ۳۵% است و این در حالیست  که بهره وری نیروگاه های سیکل ترکیبی ۵۰% میباشد و در واقع جزء بهترین حالتهای موجود برای یک نیروگاه می باشد .   بخش های نیروگاه سیکل ترکیبی: واحد های گازی: هر ماژل نیروگاه سیکل ترکیبی از دو واحد گازی و قدرت تولیدی هر کدام مساوی در شرایط استاندارد با تجهیزات  مشابه با یک واحد بخار تشکیل می شود .     واحد بخار: برای افزایش قدرت تولی …

دانلود پاورپوینت آشنایی با نیروگاه سیکل ترکیبی


انواع نیروگاه: نیروگاه های بخاری نیروگاه های گازی نیروگاه های سیکل ترکیبی نیروگاه های هسته ای نیروگاه های بادی نیروگاه های آبی نیروگاه های خورشیدی نیروگاه های زمین گرمایی   توضیح هزینه و راندمان: البته برای برق تولیدی مقدار هزینه ای که برای نیروگاه صرف می شود برای واحدهای مختلف فرق می کند. برای واحد گازی هزینه سرمایه گذاری شده برای هر کیلو وات ۲۷۰ دلار است و برای واحد بخار ۵۵۰ الی۶۰۰ دلار    می باشد که این ارقام برگرفته از استانداردهای کشورهای اروپایی می باشد .  باید توجه کرد که طبق نتایج تجربی به دست آمده بازده نیروگاه های گازی ۲۷ تا ۳۴%و نیروگاه های بخار در حدود۳۰ الی ۳۵% است و این در حالیست  که بهره وری نیروگاه های سیکل ترکیبی ۵۰% میباشد و در واقع جزء بهترین حالتهای موجود برای یک نیروگاه می باشد .   بخش های نیروگاه سیکل ترکیبی: واحد های گازی: هر ماژل نیروگاه سیکل ترکیبی از دو واحد گازی و قدرت تولیدی هر کدام مساوی در شرایط استاندارد با تجهیزات  مشابه با یک واحد بخار تشکیل می شود .     واحد بخار: برای افزایش قدرت تولی …

فنی و مهندسی

دانلود پاورپوینت آشنایی با نیروگاه سیکل ترکیبی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.