دانلود پاورپوینت از ریشه تا برگ درس ۱۲

دانلود پاورپوینت از ریشه تا برگ درس ۱۲

دانلود پاورپوینت از ریشه تا برگ درس ۱۲

دانلود پاورپوینت از ریشه تا برگ درس  12 فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۸         کاوشگری ۱- در دو ظرف کوچک شفّاف دردار و هم اندازه، یک قطعه پارچه ی نخی خیس بگذارید. ظرف ها را شماره گذاری کنید . ۲- در هر ظرف، پنج دانه گندم بگذارید و در آن ها را ببندید . ۳- ظرف ها را کنار هم و پشت پنجره قرار دهید . ۴- هر روز به ظرف ها سر بزنید و مراقب باشید که پارچه ی زیر دانه ها خشک نشوند . ۵- وقتی دانه ها جوانه زدند، آن ها را با ذرّه بین مشاهده کنید؛ چه می بینید؟ ۶- تارهای ریز روی ریشه های گیاه ظرفشماره ی ۲ را با انگشت   به آرامی جدا کنید ولی مراقب باشید که به ریشه آسیبی نرسد . ۷- درِ ظرف شماره ی ۲ را ببندید و بار دیگر آن را درکنار ظرف شماره ی ۱ قرار دهید . پس از چند روز، گیاهان دو ظرف را با هم مقایسه کنید . از این فعّالیت چه نتیجه ای می گیرید؟ …

دانلود پاورپوینت از ریشه تا برگ درس ۱۲

دانلود پاورپوینت از ریشه تا برگ درس  12 فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۸         کاوشگری ۱- در دو ظرف کوچک شفّاف دردار و هم اندازه، یک قطعه پارچه ی نخی خیس بگذارید. ظرف ها را شماره گذاری کنید . ۲- در هر ظرف، پنج دانه گندم بگذارید و در آن ها را ببندید . ۳- ظرف ها را کنار هم و پشت پنجره قرار دهید . ۴- هر روز به ظرف ها سر بزنید و مراقب باشید که پارچه ی زیر دانه ها خشک نشوند . ۵- وقتی دانه ها جوانه زدند، آن ها را با ذرّه بین مشاهده کنید؛ چه می بینید؟ ۶- تارهای ریز روی ریشه های گیاه ظرفشماره ی ۲ را با انگشت   به آرامی جدا کنید ولی مراقب باشید که به ریشه آسیبی نرسد . ۷- درِ ظرف شماره ی ۲ را ببندید و بار دیگر آن را درکنار ظرف شماره ی ۱ قرار دهید . پس از چند روز، گیاهان دو ظرف را با هم مقایسه کنید . از این فعّالیت چه نتیجه ای می گیرید؟ …

دانلود پاورپوینت از ریشه تا برگ درس ۱۲

دانلود پاورپوینت از ریشه تا برگ درس  12 فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۸         کاوشگری ۱- در دو ظرف کوچک شفّاف دردار و هم اندازه، یک قطعه پارچه ی نخی خیس بگذارید. ظرف ها را شماره گذاری کنید . ۲- در هر ظرف، پنج دانه گندم بگذارید و در آن ها را ببندید . ۳- ظرف ها را کنار هم و پشت پنجره قرار دهید . ۴- هر روز به ظرف ها سر بزنید و مراقب باشید که پارچه ی زیر دانه ها خشک نشوند . ۵- وقتی دانه ها جوانه زدند، آن ها را با ذرّه بین مشاهده کنید؛ چه می بینید؟ ۶- تارهای ریز روی ریشه های گیاه ظرفشماره ی ۲ را با انگشت   به آرامی جدا کنید ولی مراقب باشید که به ریشه آسیبی نرسد . ۷- درِ ظرف شماره ی ۲ را ببندید و بار دیگر آن را درکنار ظرف شماره ی ۱ قرار دهید . پس از چند روز، گیاهان دو ظرف را با هم مقایسه کنید . از این فعّالیت چه نتیجه ای می گیرید؟ …

عمومی و آزاد

از ,ریشه ,تا ,برگ ,درس ,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.