دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل دوی با مانع

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل دوی با مانع

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل دوی با مانع


            اهداف دوى با مانع: پرش از روی موانع با کمترین ارتفاع وحداقل زمان.  طی نمودن مسافت مورد نظر در کمترین زمان و با بیشترین سرعت.     فایل به  صورت جدولی و با زبان لاتین در ۲۶ اسلاید تهیه شده است و دارای ۵ فاز برای بررسی حرکت میباشد…. …

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل دوی با مانع


            اهداف دوى با مانع: پرش از روی موانع با کمترین ارتفاع وحداقل زمان.  طی نمودن مسافت مورد نظر در کمترین زمان و با بیشترین سرعت.     فایل به  صورت جدولی و با زبان لاتین در ۲۶ اسلاید تهیه شده است و دارای ۵ فاز برای بررسی حرکت میباشد…. …

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل دوی با مانع


            اهداف دوى با مانع: پرش از روی موانع با کمترین ارتفاع وحداقل زمان.  طی نمودن مسافت مورد نظر در کمترین زمان و با بیشترین سرعت.     فایل به  صورت جدولی و با زبان لاتین در ۲۶ اسلاید تهیه شده است و دارای ۵ فاز برای بررسی حرکت میباشد…. …

علوم انسانی

دوی با مانع اهداف دوی با مانع سرعت مسافت

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.