دانلود پاورپوینت تغذیه در بحران – ۱۸ اسلاید

دانلود پاورپوینت تغذیه در بحران – ۱۸ اسلاید


            •ماده ۱ – ب – حین سانحه (امداد ونجات)       بند ۷  :  تأمین سر پناه اضطراری و فراهم نمودن وسایل اولیه زندگی مورد نیاز آسیب دیدگان از قبیل امکانات و وسایل زیستی ، مواد غذایی و پوشاک .      بند ۹: همکاری با سازمان های مسؤول در تأمین خدمات اولیــه بهداشتـــی فردی و محیطی . ج – بعد از سانحه  ( عادی سازی )           بند ۲ :  بازسازی ظرفیت ها و نو توانی انبارها و امکانات و تجهیزات امداد و نجات براساس استانداردهای تعیین شده . ماده ۱۶        با توجه به ضرورت حفظ آمادگی جهت پاسخگـویی به حوادث و حمایت از آسیب دیدگان ناشی از آن ، سازمان موظف است وسائل اولیه زندگی و مواد غذائی را برابر استــــانداردهای موجود به معیار حداقل دو درصد جمعیت کشور (یک درصد در سطح شعب و یک درصد در مرکزاستان به عنوان پشتیبانی) تهیه و با بسته بندی مناسب بگونه ای در شبکه امداد و نجات کشورنگهداری نماید که از قابلیت های …

علوم پزشکی

دانلود پاورپوینت تغذیه در بحران ۱۸ اسلاید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.