دانلود پاورپوینت تقارن و چند ضلعی ها در ریاضی ابتدایی

دانلود پاورپوینت تقارن و چند ضلعی ها در ریاضی ابتدایی

دانلود پاورپوینت تقارن و چند ضلعی ها در ریاضی ابتدایی

پاورپوینت تقارن و چند ضلعی ها در ریاضی ابتدایی
فصل چهارم ریاضی پنجم
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۹۸

مبانی نظری تقارن
خط تقارن :خطی از شکل است که اگرهر نقطه از شکل به آن وصل شود و به اندازه خود امتداد دهیم ، نقطه ای از شکل به دست می آید .
ویژگی خط تقارن : اگر شکلی را از وسط تا کنیم طوری که تمامی زوایای آن شکل برهم منطیق شوند محل تا شدگی را خط تقارن نامند .
پس خط تقارن همان محل تا خوردگی است که دو نیمه کاملا برهم منطیق…

سایر رشته های علوم انسانی