دانلود پاورپوینت درس هفتم تماشای بهار

دانلود پاورپوینت درس هفتم تماشای بهار

دانلود پاورپوینت درس هفتم تماشای بهار

پاورپوینت درس هفتم تماشای بهار
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۵
 
 
 
 
 
درس هفتم
تماشای بهار
بـامـدادی که تفـاوت نکـند لـیل و نـهار ** خـوش بـود دامـن صـحرا و تمـاشـای بهار
صبحی که در آن شب و روز تفاوتی ندارد(فصل بهار) تماشای صحرا و بهار زیبا است.
لیل و نهار: آرایه تضاد دامن صحرا: ترکیب اضافی
آفرینــش همه تنبــیه خداوند دل اسـت ** دل نــدارد کـه نــدارد بـه خـداوند اقـرار
همه جهان هستی که آفریده ی خداوند است بیدار کننده…

سایر رشته های علوم انسانی

پاسخی بگذارید