دانلود پاورپوینت در مورد ترکیه و افغانستان .

دانلود پاورپوینت در مورد ترکیه و افغانستان .

دانلود پاورپوینت در مورد ترکیه و افغانستان .

دانلود پاورپوینت در مورد ترکیه و افغانستان فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید : ۱۲         موقعیّت مکانی: قسمت بیشتر آن در جنوب غربی آسیا و قسمت کوچکی از آن در قاره ی اروپا است . ناهمواری : بیشتر نواحی آن کوهستانی و در کناره های دریاها و جلگه های پست آب و هوا: در سواحل، ملایم و مرطوب مساحت : ۷۸۲ هزار کیلومترمربع جمعیّت : ۷۲ میلیون نفر ۶۵ ٪ شهرنشین پایتخت : آنکارا زبان رسمی: ترکی (استانبولی ) دین : اسلام شهرهای مهم: استانبول، آنکارا، ازمیر،آدانا، بورسا واحد پول : لیره صنایع دستی بنای سلطان احمد، استانبول چهر موقعیّت مکانی : در آسیای میانه قرار داردو محصور در خشکی است . ناهموار ی : بیشتر نواحی آن کوهستانی است . آب و هوا : زمستان های سرد و تابستان های گرم (قاره ای ) مساحت : ۶۵٢ هزار کیلومتر مربع جمعیّت : حدود ٣٠ میلیون نفر۲۱ درصد شهرنشین پایتخت : کابل زبان رسمی : فارسی دری : پشتو دین : اسلام شهرهای مهم : کا بل، قندهار، مزار شریف،جلال آباد واحد پول : افغانی …

دانلود پاورپوینت در مورد ترکیه و افغانستان .

دانلود پاورپوینت در مورد ترکیه و افغانستان فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید : ۱۲         موقعیّت مکانی: قسمت بیشتر آن در جنوب غربی آسیا و قسمت کوچکی از آن در قاره ی اروپا است . ناهمواری : بیشتر نواحی آن کوهستانی و در کناره های دریاها و جلگه های پست آب و هوا: در سواحل، ملایم و مرطوب مساحت : ۷۸۲ هزار کیلومترمربع جمعیّت : ۷۲ میلیون نفر ۶۵ ٪ شهرنشین پایتخت : آنکارا زبان رسمی: ترکی (استانبولی ) دین : اسلام شهرهای مهم: استانبول، آنکارا، ازمیر،آدانا، بورسا واحد پول : لیره صنایع دستی بنای سلطان احمد، استانبول چهر موقعیّت مکانی : در آسیای میانه قرار داردو محصور در خشکی است . ناهموار ی : بیشتر نواحی آن کوهستانی است . آب و هوا : زمستان های سرد و تابستان های گرم (قاره ای ) مساحت : ۶۵٢ هزار کیلومتر مربع جمعیّت : حدود ٣٠ میلیون نفر۲۱ درصد شهرنشین پایتخت : کابل زبان رسمی : فارسی دری : پشتو دین : اسلام شهرهای مهم : کا بل، قندهار، مزار شریف،جلال آباد واحد پول : افغانی …

دانلود پاورپوینت در مورد ترکیه و افغانستان .

دانلود پاورپوینت در مورد ترکیه و افغانستان فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید : ۱۲         موقعیّت مکانی: قسمت بیشتر آن در جنوب غربی آسیا و قسمت کوچکی از آن در قاره ی اروپا است . ناهمواری : بیشتر نواحی آن کوهستانی و در کناره های دریاها و جلگه های پست آب و هوا: در سواحل، ملایم و مرطوب مساحت : ۷۸۲ هزار کیلومترمربع جمعیّت : ۷۲ میلیون نفر ۶۵ ٪ شهرنشین پایتخت : آنکارا زبان رسمی: ترکی (استانبولی ) دین : اسلام شهرهای مهم: استانبول، آنکارا، ازمیر،آدانا، بورسا واحد پول : لیره صنایع دستی بنای سلطان احمد، استانبول چهر موقعیّت مکانی : در آسیای میانه قرار داردو محصور در خشکی است . ناهموار ی : بیشتر نواحی آن کوهستانی است . آب و هوا : زمستان های سرد و تابستان های گرم (قاره ای ) مساحت : ۶۵٢ هزار کیلومتر مربع جمعیّت : حدود ٣٠ میلیون نفر۲۱ درصد شهرنشین پایتخت : کابل زبان رسمی : فارسی دری : پشتو دین : اسلام شهرهای مهم : کا بل، قندهار، مزار شریف،جلال آباد واحد پول : افغانی …

عمومی و آزاد

دانلود ,پاورپوینت, در, مورد ,ترکیه, و, افغانستان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.