دانلود پاورپوینت در مورد کنترل گیاه هرز به روش بیولوژیکی

دانلود پاورپوینت در مورد کنترل گیاه هرز به روش بیولوژیکی

دانلود پاورپوینت در مورد کنترل گیاه هرز به روش بیولوژیکی

دانلود پاورپوینت در مورد کنترل گیاه هرز به روش بیولوژیکی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۳۰
 
 
 
 
lنخستین منظورازکنترل بیولوژیکی کاهش آلودگی گیاهان هرزدرسطحی غیراقتصادی
lاست.این منظور بابکارگیری مستقیم یا غیر مستقیم موجودات زنده ای مانند گیاهان زراعی،انگلها،شکارگرهاوعوامل بیماریزا برآورده می شود.
lکنترل بیولوژیکی شامل دو روش اصلی است: ۱)استفاده ازرقابت گیاه زراعی و گیاه هرز، ۲)استفاده از انگل،شکارگر و عوامل…

سایر رشته های علوم انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.