دانلود پاورپوینت دستگاه تناسلی مردان و زنان

دانلود پاورپوینت دستگاه تناسلی مردان و زنان


فایل بصورت پاورپوینت در۳۴ اسلاید تهیه شده است  با تصاویر و اشکال مربوطه و آماده ارائه در سمینار کلاسی برای دانشجویان رشته پزشکی ،مامایی،پرستاری و … تهیه شده است نقش استروژن ´ تغییر شکل اندام های جنسی زنانه در هنگام بلوغ نسبت به کودکی (بزرگ شدن اندازه تخمدانها، لوله های رحم، واژن، افزایش مقاومت اپی تلیوم واژن و…) ´ افزایش حرکات لوله رحم ´ تکامل بستر پستان ها، رشد مجاری شیری وتجمع چربی در پستان ها ´ افزایش رشد استئو بلاست ها وسیستم اسکلتی ´ بسته شدن اپی فیز استخوانی ´مسیر تولید وخروج اسپرم ´ 1.لوله های سمینیفر بیضه (ساخت اسپرم دراین محل انجام می شود) ´ 2.اپی دیدیم ´ 3.مجرای دفران ´ 4.عبور از میان غده پروستات ´ 5.اضافه شدن ترشحات غدد سمینال وزیکول به اسپرم ها ´ 6.اضافه شدن ترشحات غده پروستات ´ 7.اضافه شدن ترشحات غدد پیازی میزراهی ´ 8.تخلیه مایع به پیشابراه داخلی و…………………………………………… …


فایل بصورت پاورپوینت در۳۴ اسلاید تهیه شده است  با تصاویر و اشکال مربوطه و آماده ارائه در سمینار کلاسی برای دانشجویان رشته پزشکی ،مامایی،پرستاری و … تهیه شده است نقش استروژن ´ تغییر شکل اندام های جنسی زنانه در هنگام بلوغ نسبت به کودکی (بزرگ شدن اندازه تخمدانها، لوله های رحم، واژن، افزایش مقاومت اپی تلیوم واژن و…) ´ افزایش حرکات لوله رحم ´ تکامل بستر پستان ها، رشد مجاری شیری وتجمع چربی در پستان ها ´ افزایش رشد استئو بلاست ها وسیستم اسکلتی ´ بسته شدن اپی فیز استخوانی ´مسیر تولید وخروج اسپرم ´ 1.لوله های سمینیفر بیضه (ساخت اسپرم دراین محل انجام می شود) ´ 2.اپی دیدیم ´ 3.مجرای دفران ´ 4.عبور از میان غده پروستات ´ 5.اضافه شدن ترشحات غدد سمینال وزیکول به اسپرم ها ´ 6.اضافه شدن ترشحات غده پروستات ´ 7.اضافه شدن ترشحات غدد پیازی میزراهی ´ 8.تخلیه مایع به پیشابراه داخلی و…………………………………………… …


فایل بصورت پاورپوینت در۳۴ اسلاید تهیه شده است  با تصاویر و اشکال مربوطه و آماده ارائه در سمینار کلاسی برای دانشجویان رشته پزشکی ،مامایی،پرستاری و … تهیه شده است نقش استروژن ´ تغییر شکل اندام های جنسی زنانه در هنگام بلوغ نسبت به کودکی (بزرگ شدن اندازه تخمدانها، لوله های رحم، واژن، افزایش مقاومت اپی تلیوم واژن و…) ´ افزایش حرکات لوله رحم ´ تکامل بستر پستان ها، رشد مجاری شیری وتجمع چربی در پستان ها ´ افزایش رشد استئو بلاست ها وسیستم اسکلتی ´ بسته شدن اپی فیز استخوانی ´مسیر تولید وخروج اسپرم ´ 1.لوله های سمینیفر بیضه (ساخت اسپرم دراین محل انجام می شود) ´ 2.اپی دیدیم ´ 3.مجرای دفران ´ 4.عبور از میان غده پروستات ´ 5.اضافه شدن ترشحات غدد سمینال وزیکول به اسپرم ها ´ 6.اضافه شدن ترشحات غده پروستات ´ 7.اضافه شدن ترشحات غدد پیازی میزراهی ´ 8.تخلیه مایع به پیشابراه داخلی و…………………………………………… …

علوم پزشکی

دانلود,پاورپوینت ,تحقیق,پرستاری,مامائی, اسپرم,تخمدان,دستگاه تناسلی,مردانآزنان,استروژن,منی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.