دانلود پاورپوینت عیوب جوشکاری در ۲۶ اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر

دانلود پاورپوینت عیوب جوشکاری در ۲۶ اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر

دانلود  پاورپوینت عیوب جوشکاری در 26 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر

دانلود پاورپوینت عیوب جوشکاری در ۲۶ اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر

در این پروژه پاورپوینت عیوب جوشکاری در ۲۶ اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر شرح زیر ارایه شده است:
۱- آشنایی باعیوب جوش
under cut – 2 زیربرش یا خوردگی کناره ها
Over Lap -3- سر رفتن
Black Point- 4. چاله سیاه
spatter- 5- . پاشش مذاب
Arcstrics– 6- . لکه قوس
LoF – 7 . عدم نفوذ کافی
LOP – 8- . عدم ذوب کافی
Prosity – 9. تخلخل
crack – 10. ترک
slag inclusion 11- . سرباده حبس شده
.concavity – 12. تقعر در گرده جوش
.convexity – 13. تحدب دو گرده جوش
۱۴- دلایل پیدایش

عمران

نفوذ,ذوب,تحدب,نقعر,لکه,چاله,سیاه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.