دانلود پاورپوینت مدیر برنامه(ایجنت) ورزشی

دانلود پاورپوینت مدیر برنامه(ایجنت) ورزشی


پاورپوینت مدیر برنامه(ایجنت) ورزشی در ۲۳ اسلاید و با فرمت قابل ویرایش برای ارائه در سمینارهای کلاسی تهیه شده است. بخش هایی از پاورپوینت اسلاید اول – مدیریت برنامه ورزشی مدیربرنامه ورزشی به انگلیسی: (Sports agent) که در ایران با نام دلال ورزشی نیز شناخته می‌شود، نماینده یک ورزشکار برای مذاکره و تائید قرار داد با باشگاه‌ها و کمپانیها است. وی مسئول ایجاد ارتباط میان ورزشکار با صاحبان تیم‌ها، مدیران، مربیان و افراد دیگر است علاوه بر این بهترین منابع مالی را برای ورزشکار پیدا می‌کند و درصدی از مبالغ قراردادها را از ورزشکار دریافت می‌کند. ایجنت‌های ورزشی مسئول قراردادهای یک ورزشکار با باشگاه هستند. آنها به کارهای ورزشکاران مانند مذاکرات برای پیشبرد اهداف بازیکنان رسیدگی می‌کنند. در کنار این وظایف ایجنت‌ها درصدی از قراردادها را برای خود به عنوان دستمزدشان دریافت می‌کنند. این‌ها تعاریفی بود که بسیاری از ما با آنها آشنایی داشتیم امامی‌خواهیم دیگر وظایف ایجنت‌ها را نیز بررسی کنیم. اسلاید دوم – نقش مدیران در بازار نقل و انتقال در پش …


پاورپوینت مدیر برنامه(ایجنت) ورزشی در ۲۳ اسلاید و با فرمت قابل ویرایش برای ارائه در سمینارهای کلاسی تهیه شده است. بخش هایی از پاورپوینت اسلاید اول – مدیریت برنامه ورزشی مدیربرنامه ورزشی به انگلیسی: (Sports agent) که در ایران با نام دلال ورزشی نیز شناخته می‌شود، نماینده یک ورزشکار برای مذاکره و تائید قرار داد با باشگاه‌ها و کمپانیها است. وی مسئول ایجاد ارتباط میان ورزشکار با صاحبان تیم‌ها، مدیران، مربیان و افراد دیگر است علاوه بر این بهترین منابع مالی را برای ورزشکار پیدا می‌کند و درصدی از مبالغ قراردادها را از ورزشکار دریافت می‌کند. ایجنت‌های ورزشی مسئول قراردادهای یک ورزشکار با باشگاه هستند. آنها به کارهای ورزشکاران مانند مذاکرات برای پیشبرد اهداف بازیکنان رسیدگی می‌کنند. در کنار این وظایف ایجنت‌ها درصدی از قراردادها را برای خود به عنوان دستمزدشان دریافت می‌کنند. این‌ها تعاریفی بود که بسیاری از ما با آنها آشنایی داشتیم امامی‌خواهیم دیگر وظایف ایجنت‌ها را نیز بررسی کنیم. اسلاید دوم – نقش مدیران در بازار نقل و انتقال در پش …


پاورپوینت مدیر برنامه(ایجنت) ورزشی در ۲۳ اسلاید و با فرمت قابل ویرایش برای ارائه در سمینارهای کلاسی تهیه شده است. بخش هایی از پاورپوینت اسلاید اول – مدیریت برنامه ورزشی مدیربرنامه ورزشی به انگلیسی: (Sports agent) که در ایران با نام دلال ورزشی نیز شناخته می‌شود، نماینده یک ورزشکار برای مذاکره و تائید قرار داد با باشگاه‌ها و کمپانیها است. وی مسئول ایجاد ارتباط میان ورزشکار با صاحبان تیم‌ها، مدیران، مربیان و افراد دیگر است علاوه بر این بهترین منابع مالی را برای ورزشکار پیدا می‌کند و درصدی از مبالغ قراردادها را از ورزشکار دریافت می‌کند. ایجنت‌های ورزشی مسئول قراردادهای یک ورزشکار با باشگاه هستند. آنها به کارهای ورزشکاران مانند مذاکرات برای پیشبرد اهداف بازیکنان رسیدگی می‌کنند. در کنار این وظایف ایجنت‌ها درصدی از قراردادها را برای خود به عنوان دستمزدشان دریافت می‌کنند. این‌ها تعاریفی بود که بسیاری از ما با آنها آشنایی داشتیم امامی‌خواهیم دیگر وظایف ایجنت‌ها را نیز بررسی کنیم. اسلاید دوم – نقش مدیران در بازار نقل و انتقال در پش …

علوم انسانی

دانلود پاورپوینت ایجنت ورزشی,دانلود پاورپوینت مدیر ورزشی,دانلود پاورپوینت دلال ورزشی,دانلود پاورپوینت agent, دانلود پاورپوینت agent ورزشی,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.