دانلود پاورپوینت مطالعات اقامتی هتل

دانلود پاورپوینت مطالعات اقامتی هتل

دانلود پاورپوینت مطالعات اقامتی هتل


              اهداف در طراحی طبقات اتاق‌های خواب ۱- نورگیری ۲- جهت باد ۳- دیدن احتمالی اتاق‌های مهمان ۴- محل استقرار ساختمان به نحوی که از خیابان دیده شود. ۵- جلوه نسبی ظاهر بنا و هزینه‌ی ساختمانی انواع ترکیب‌های مختلف برای اتاق‌های خواب   ملاحظات در طراحی طبقات ۱- طرح باید طوری سازماندهی شود که اتاق‌های مهمان حداقل ۷۰ درصد از زیربنای ناخالص طبقات را اشغال کند. ۲- آسانسورها و پلکان‌ها به جای دیوار خارجی در فضای داخلی قرار بگیرد. ۳- نقشه‌ی راهرو با هدف راحتی حرکت مهمانان طراحی شود. ۴- سرسرای آسانسور در بخش میانی سازه قرار بگیرد.   5- ماشین‌های عرضه‌ی یخ و نوشیدنی‌های خنک نزدیک آسانسورهای عمومی قرار بگیرد. ۶- آسانسور خدماتی، انبار ملافه‌ها و شوت‌های زباله در قسمت مرکزی قرار بگیرد. ۷- پهنای راهرو حداقل ۵/۱ متر باشد البته ۶/۱ متر مناسب‌تر است. ۸- فاصله اتاق مهمان تا پله‌های فرار حداکثر ۴۵ متر یا بر اساس مقررات محلی باشد. ۹- اتاق‌های مهمانان معلول در …

دانلود پاورپوینت مطالعات اقامتی هتل


              اهداف در طراحی طبقات اتاق‌های خواب ۱- نورگیری ۲- جهت باد ۳- دیدن احتمالی اتاق‌های مهمان ۴- محل استقرار ساختمان به نحوی که از خیابان دیده شود. ۵- جلوه نسبی ظاهر بنا و هزینه‌ی ساختمانی انواع ترکیب‌های مختلف برای اتاق‌های خواب   ملاحظات در طراحی طبقات ۱- طرح باید طوری سازماندهی شود که اتاق‌های مهمان حداقل ۷۰ درصد از زیربنای ناخالص طبقات را اشغال کند. ۲- آسانسورها و پلکان‌ها به جای دیوار خارجی در فضای داخلی قرار بگیرد. ۳- نقشه‌ی راهرو با هدف راحتی حرکت مهمانان طراحی شود. ۴- سرسرای آسانسور در بخش میانی سازه قرار بگیرد.   5- ماشین‌های عرضه‌ی یخ و نوشیدنی‌های خنک نزدیک آسانسورهای عمومی قرار بگیرد. ۶- آسانسور خدماتی، انبار ملافه‌ها و شوت‌های زباله در قسمت مرکزی قرار بگیرد. ۷- پهنای راهرو حداقل ۵/۱ متر باشد البته ۶/۱ متر مناسب‌تر است. ۸- فاصله اتاق مهمان تا پله‌های فرار حداکثر ۴۵ متر یا بر اساس مقررات محلی باشد. ۹- اتاق‌های مهمانان معلول در …

دانلود پاورپوینت مطالعات اقامتی هتل


              اهداف در طراحی طبقات اتاق‌های خواب ۱- نورگیری ۲- جهت باد ۳- دیدن احتمالی اتاق‌های مهمان ۴- محل استقرار ساختمان به نحوی که از خیابان دیده شود. ۵- جلوه نسبی ظاهر بنا و هزینه‌ی ساختمانی انواع ترکیب‌های مختلف برای اتاق‌های خواب   ملاحظات در طراحی طبقات ۱- طرح باید طوری سازماندهی شود که اتاق‌های مهمان حداقل ۷۰ درصد از زیربنای ناخالص طبقات را اشغال کند. ۲- آسانسورها و پلکان‌ها به جای دیوار خارجی در فضای داخلی قرار بگیرد. ۳- نقشه‌ی راهرو با هدف راحتی حرکت مهمانان طراحی شود. ۴- سرسرای آسانسور در بخش میانی سازه قرار بگیرد.   5- ماشین‌های عرضه‌ی یخ و نوشیدنی‌های خنک نزدیک آسانسورهای عمومی قرار بگیرد. ۶- آسانسور خدماتی، انبار ملافه‌ها و شوت‌های زباله در قسمت مرکزی قرار بگیرد. ۷- پهنای راهرو حداقل ۵/۱ متر باشد البته ۶/۱ متر مناسب‌تر است. ۸- فاصله اتاق مهمان تا پله‌های فرار حداکثر ۴۵ متر یا بر اساس مقررات محلی باشد. ۹- اتاق‌های مهمانان معلول در …

علوم انسانی

هتل مطالعات اقامتی هتل اهداف در طراحی طبقات اتاق‌های خواب پلان هتل‌ها از نظر شکل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.