دانلود پاورپوینت نقش عایق ها در صنعت برق

دانلود پاورپوینت نقش عایق ها در صنعت برق

دانلود پاورپوینت نقش عایق ها در صنعت برق


عایق چیست : ماده ای که قابلیت هدایت الکتریکی کم ودرمقابل شدت میدان ازخود استقامت نشان دهد.   ویژگی های یک عایق مناسب : ۱- استقامت الکتریکی مناسب (هدف اولیه ) ۲- استقامت مکانیکی (عایق جامد ) ۳ – ضد رطوبت بودن ۴-عدم جذب آلاینده ۵- پایداردرمقابل نورخورشید ۶- پایداری شیمیایی   دسته بندی عایق ها:  فیزیکی : ۱- جامد : میکا،چینی،سرامیک،شیشه و….. ۲- مایع : روغن ترانس وکابل ۳- گاز  : هوا،هیدروژن،نیتروژن،SF6   شیمیایی : ۱- آلی : سلولزها – پلیمرها ۲- معدنی : شیشه – میکا   چگونگی تولید : ۱- طبیعی : چینی،سرامیک ،چوب،کاغذ ۲- مصنوعی : پلیمرها – روغن ترانس   واکنش حرارتی : ۱- ترموست :   دراثرحرارت قبل ازرسیدن به حالت میعان تجزیه می شوند وغیرقابل بازیافتند. مثل: رزینها ۲- ترموپلاست :  دراثرحرارت بصورت مایع درمی آیند ( شکل پذیرمی شوند ) . مثل : شمع ولاستیک   کاربرد عایق های الکتریکی : هوا : در خازن های فشار ضعیف وخطوط توزیع وپست های فشارقوی نیتروژن (ازت) : دربرق گیرهای اکسیدروی (Zno) وخازن ه …

دانلود پاورپوینت نقش عایق ها در صنعت برق


عایق چیست : ماده ای که قابلیت هدایت الکتریکی کم ودرمقابل شدت میدان ازخود استقامت نشان دهد.   ویژگی های یک عایق مناسب : ۱- استقامت الکتریکی مناسب (هدف اولیه ) ۲- استقامت مکانیکی (عایق جامد ) ۳ – ضد رطوبت بودن ۴-عدم جذب آلاینده ۵- پایداردرمقابل نورخورشید ۶- پایداری شیمیایی   دسته بندی عایق ها:  فیزیکی : ۱- جامد : میکا،چینی،سرامیک،شیشه و….. ۲- مایع : روغن ترانس وکابل ۳- گاز  : هوا،هیدروژن،نیتروژن،SF6   شیمیایی : ۱- آلی : سلولزها – پلیمرها ۲- معدنی : شیشه – میکا   چگونگی تولید : ۱- طبیعی : چینی،سرامیک ،چوب،کاغذ ۲- مصنوعی : پلیمرها – روغن ترانس   واکنش حرارتی : ۱- ترموست :   دراثرحرارت قبل ازرسیدن به حالت میعان تجزیه می شوند وغیرقابل بازیافتند. مثل: رزینها ۲- ترموپلاست :  دراثرحرارت بصورت مایع درمی آیند ( شکل پذیرمی شوند ) . مثل : شمع ولاستیک   کاربرد عایق های الکتریکی : هوا : در خازن های فشار ضعیف وخطوط توزیع وپست های فشارقوی نیتروژن (ازت) : دربرق گیرهای اکسیدروی (Zno) وخازن ه …

دانلود پاورپوینت نقش عایق ها در صنعت برق


عایق چیست : ماده ای که قابلیت هدایت الکتریکی کم ودرمقابل شدت میدان ازخود استقامت نشان دهد.   ویژگی های یک عایق مناسب : ۱- استقامت الکتریکی مناسب (هدف اولیه ) ۲- استقامت مکانیکی (عایق جامد ) ۳ – ضد رطوبت بودن ۴-عدم جذب آلاینده ۵- پایداردرمقابل نورخورشید ۶- پایداری شیمیایی   دسته بندی عایق ها:  فیزیکی : ۱- جامد : میکا،چینی،سرامیک،شیشه و….. ۲- مایع : روغن ترانس وکابل ۳- گاز  : هوا،هیدروژن،نیتروژن،SF6   شیمیایی : ۱- آلی : سلولزها – پلیمرها ۲- معدنی : شیشه – میکا   چگونگی تولید : ۱- طبیعی : چینی،سرامیک ،چوب،کاغذ ۲- مصنوعی : پلیمرها – روغن ترانس   واکنش حرارتی : ۱- ترموست :   دراثرحرارت قبل ازرسیدن به حالت میعان تجزیه می شوند وغیرقابل بازیافتند. مثل: رزینها ۲- ترموپلاست :  دراثرحرارت بصورت مایع درمی آیند ( شکل پذیرمی شوند ) . مثل : شمع ولاستیک   کاربرد عایق های الکتریکی : هوا : در خازن های فشار ضعیف وخطوط توزیع وپست های فشارقوی نیتروژن (ازت) : دربرق گیرهای اکسیدروی (Zno) وخازن ه …

فنی و مهندسی

دانلود پاورپوینت نقش عایق ها در صنعت برق

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.