دانلود پروژه آینده پژوهی و برنامه ریز ی سناریویی در ۲۳ اسلاید آینده پژوهی وبرنامه ریزی سناریویی فهرست مطالب •پیشینه ی تحقیق •مبانی نظری تحقیق •یافته های تحقیق •نتیجه گیری پیشگامان تفکر درباره ی آینده را می توان به سه گروه عمده تقسیم کرد الف- کاهنان و طالع بینان در تمدن های باستانی و کهن (مصر،چین،بابل ،روم،ایران و …) ب- فیلسوفان و متفکران که به کمک تفکر و داستان پردازی درباره ی جامعه ی آرمانی ( آرمان شهر-ناک …