دانلود پروژه میکروپایل

دانلود پروژه میکروپایل

دانلود پروژه میکروپایل


دانلود پروژه میکروپایل در۸۵ اسلاید پاورپوینت               مقدمه به طور کلی در مواجهه با با خاک های مساله دار نظیر خاک های سست با قابلیت بار بری کم،نشست پذیری زیاد،روانگرا،خاک های دستی و… دو راه پیش روی مهندسین ژِئوتکنیک قرار دارد (۱استفاده از المان های بار بر در خاک (۲بهسازی و اصلاح خواص فیزیکی مکانیکی توده خاک   هر یک از راه حلهای فوق دارای روشها و مشخصات مربوط بخود میباشند که طی سالیان متمادی توسعه یافته اند برخی از تکنیکهای ابداعی نیزماهیتی ترکیبی از دو دسته فوق دارند یکی از این روشها استفاده از میکروپایل بهمراه تزریق دوغاب سیمان است. میکروپایل میکروپایلها به شمعهای با قطر کوچکتر از۳۰۰ میلیمتر اطلاق میشود که غالبا با تسلیح فولادی سبک و تزریق دوغاب سیمان همراه است تاریخچه میکروپایل الف-به اوایل دهه پنجاه میلادی یرمیگردد زمانی که اروپا با خیل عظیمی از ساختمانهای در معرض خرابی ناشی از صدمات وارده در جنگ جهانی دوم روبرو بوده است ب-اولین مخترع میکروپایل پیمانکار مشهور ایتالیایی بنام فونتالی بوده است  نوع سیمان م …

دانلود پروژه میکروپایل


دانلود پروژه میکروپایل در۸۵ اسلاید پاورپوینت               مقدمه به طور کلی در مواجهه با با خاک های مساله دار نظیر خاک های سست با قابلیت بار بری کم،نشست پذیری زیاد،روانگرا،خاک های دستی و… دو راه پیش روی مهندسین ژِئوتکنیک قرار دارد (۱استفاده از المان های بار بر در خاک (۲بهسازی و اصلاح خواص فیزیکی مکانیکی توده خاک   هر یک از راه حلهای فوق دارای روشها و مشخصات مربوط بخود میباشند که طی سالیان متمادی توسعه یافته اند برخی از تکنیکهای ابداعی نیزماهیتی ترکیبی از دو دسته فوق دارند یکی از این روشها استفاده از میکروپایل بهمراه تزریق دوغاب سیمان است. میکروپایل میکروپایلها به شمعهای با قطر کوچکتر از۳۰۰ میلیمتر اطلاق میشود که غالبا با تسلیح فولادی سبک و تزریق دوغاب سیمان همراه است تاریخچه میکروپایل الف-به اوایل دهه پنجاه میلادی یرمیگردد زمانی که اروپا با خیل عظیمی از ساختمانهای در معرض خرابی ناشی از صدمات وارده در جنگ جهانی دوم روبرو بوده است ب-اولین مخترع میکروپایل پیمانکار مشهور ایتالیایی بنام فونتالی بوده است  نوع سیمان م …

دانلود پروژه میکروپایل


دانلود پروژه میکروپایل در۸۵ اسلاید پاورپوینت               مقدمه به طور کلی در مواجهه با با خاک های مساله دار نظیر خاک های سست با قابلیت بار بری کم،نشست پذیری زیاد،روانگرا،خاک های دستی و… دو راه پیش روی مهندسین ژِئوتکنیک قرار دارد (۱استفاده از المان های بار بر در خاک (۲بهسازی و اصلاح خواص فیزیکی مکانیکی توده خاک   هر یک از راه حلهای فوق دارای روشها و مشخصات مربوط بخود میباشند که طی سالیان متمادی توسعه یافته اند برخی از تکنیکهای ابداعی نیزماهیتی ترکیبی از دو دسته فوق دارند یکی از این روشها استفاده از میکروپایل بهمراه تزریق دوغاب سیمان است. میکروپایل میکروپایلها به شمعهای با قطر کوچکتر از۳۰۰ میلیمتر اطلاق میشود که غالبا با تسلیح فولادی سبک و تزریق دوغاب سیمان همراه است تاریخچه میکروپایل الف-به اوایل دهه پنجاه میلادی یرمیگردد زمانی که اروپا با خیل عظیمی از ساختمانهای در معرض خرابی ناشی از صدمات وارده در جنگ جهانی دوم روبرو بوده است ب-اولین مخترع میکروپایل پیمانکار مشهور ایتالیایی بنام فونتالی بوده است  نوع سیمان م …

فنی و مهندسی

دانلود پروژه میکروپایل,کاربرد میکروپایلها,طبقه بندی انواع میکروپایل,خواص عمومی میکروپایل,تاریخچه میکروپایل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.