دانلود پروژه کارآموزی اداره جهاد کشاورزی خرم آباد

دانلود پروژه کارآموزی اداره جهاد کشاورزی خرم آباد

دانلود پروژه کارآموزی اداره جهاد کشاورزی خرم آباد

دانلود پروژه کارآموزی اداره جهاد کشاورزی خرم آباد
قالب: ورد
تعداد صفحه: ۲۴
فهرست :
فصل اول :آشنایی با مکان کار آموزی

تاریخچه
اهداف و وظایف
شکل گیری و پیدایش روابط عمومی در جهاد کشاورزی
اهداف و وظایف دفتر آمار و اطلاعات جهاد کشاورزی

 
فصل دوم : آشنایی با واحد کارآموزی (امور مالی )

تشکیل واحد امور مالی از چند قسمت
سیستم کاری امور مالی
نحوه اجرای مناقصه
حسابداری مدارک امور مالی
حسابهای اموال
نمونه فرم ها

فصل سوم :
گزارش کارهای…

حسابداری

دانلود پروژه کارآموزی,کارآموزی اداره جهاد کشاورزی,جهاد کشاورزی خرم آباد,کارآموزی جهاد کشاورزی خرم آباد

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.