دانلود پروژه کارآموزی اداره جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

دانلود پروژه کارآموزی اداره جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

دانلود پروژه کارآموزی اداره جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

دانلود پروژه کارآموزی اداره جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان
قالب: ورد
تعداد صفحه: ۲۴
فهرست :
فصل اول :آشنایی با مکان کار آموزی

تاریخچه
اهداف و وظایف
شکل گیری و پیدایش روابط عمومی در جهاد کشاورزی
اهداف و وظایف دفتر آمار و اطلاعات جهاد کشاورزی

 
فصل دوم : آشنایی با واحد کارآموزی (امور مالی )

تشکیل واحد امور مالی از چند قسمت
سیستم کاری امور مالی
نحوه اجرای مناقصه
حسابداری مدارک امور مالی
حسابهای اموال
نمونه فرم ها

فصل سوم…

حسابداری

دانلود پروژه کارآموزی,کارآموزی اداره جهاد کشاورزی,کارآموزی جهاد کشاورزی سیستان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.