دانلود پروژه کارآموزی اداره جهاد کشاورزی سنندج

دانلود پروژه کارآموزی اداره جهاد کشاورزی سنندج

دانلود پروژه کارآموزی اداره جهاد کشاورزی سنندج

دانلود پروژه کارآموزی اداره جهاد کشاورزی سنندج
قالب: ورد
تعداد صفحه: ۲۴
فهرست :
فصل اول :آشنایی با مکان کار آموزی

تاریخچه
اهداف و وظایف
شکل گیری و پیدایش روابط عمومی در جهاد کشاورزی
اهداف و وظایف دفتر آمار و اطلاعات جهاد کشاورزی

 
فصل دوم : آشنایی با واحد کارآموزی (امور مالی )

تشکیل واحد امور مالی از چند قسمت
سیستم کاری امور مالی
نحوه اجرای مناقصه
حسابداری مدارک امور مالی
حسابهای اموال
نمونه فرم ها

فصل سوم :
گزارش کارهای…

حسابداری

دانلود پروژه کارآموزی,کارآموزی جهاد کشاورزی سنندج

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.