دانلود کیفری

دانلود کیفری


فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … کیفری فهرست مطالب فصل اول- کلیات مبحث اول- پیشگفتار مبحث دوم- تعریف مفاهیم الف) تعریف مفهوم مرور زمان ب) تعریف مفهوم تعریز فصل دوم- دیدگاههای فقهای اهل سنت و فقهای امامیه در باب مرور زمان کیفری مبحث اول- نظریه فقهای اهل سنت مبحث دوم- نظریه فقهای امامیه فصل سوم- ادله مخالفین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام الف) اطلاق ادله ب) قاعده الحق القدیم…. ج) قاعده استصحاب د) اعتبار حکم قاضی ه) تعطیلی حدود و گستاخی مجرمین فصل چهارم- ادله موافقین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام الف) روایات ب) اعراض ج) قاعده تخصیص عام و تقیید مطلق د) استصلاح یا مصالح مرسله ه) قاعده عدم الوجود فصل پنجم- نقد ادله و نتیجه گیری فهرست منابع و مآخذ     بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول- کلیات مبحث اول- پیشگفتار پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجاراتها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بوده است. جرایم …

علوم انسانی

,حقوق کیفری ,کیفر ,قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) ,فصلنامه پژوهش حقوق کیفری,متن کامل قانون ۵۷۰ ماده‌ای آئین‌ دادرس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.