دانلود گزارش کاراموزی سقف کاذب

دانلود گزارش کاراموزی سقف کاذب


فایل ورد کارآموزی رشته عمران و معماری در ۱۲ صفحه قابل استفاده دانشجویان فنی و مهندسی شپلان موقعیت پلانی است که بتواند وضع ساختمان و همچنین موقعیت قرار گرفتن آن را نشان دهد که معمولاً‌ با مقیاسهای ۱:۲۰۰، ۱:۵۰۰، ۱:۱۰۰۰ و اگر پروژه  بسیار وسیع باشد از سایر مقیاسهای دیگر نیز استفاده می‌کنند تا پلان مربوطه را به نمایش در آورند. نقشه‌های جزییات (DETALL ) چون نقشه‌های اجرایی را، ‌چنانچه که اشاره شد،‌با مقیاس۵۰/۱ ترسیم می‌کنند، ‌نمی‌توان مشخصات و شکل یک قسمت را آنچنان که باید ترسیم کرد. برای اینکه بتوانیم مشخصات و شکل کامل یک قسمت را دقیقاً بیان کنیم، نقشه هایی که معمولاً با مقیاس  20/1   یا ۱۰/۱  ترسیم می‌شود استفاده می‌کنیم. این گونه نقشه‌ها را نقشه جزییات می‌گویند. پلان شیب‌بندی در نقشه‌های ساختمانی پلانی به عنوان شیب‌بندی مورد مطالعه و ترسیم می‌باشد. این پلان وضع شیب پشت‌بام را مشخص کرده که حرکت آب باران و یا مواردی چون شست و شوی را با حرکت سریع به طرف ناودانی میسر می& …


فایل ورد کارآموزی رشته عمران و معماری در ۱۲ صفحه قابل استفاده دانشجویان فنی و مهندسی شپلان موقعیت پلانی است که بتواند وضع ساختمان و همچنین موقعیت قرار گرفتن آن را نشان دهد که معمولاً‌ با مقیاسهای ۱:۲۰۰، ۱:۵۰۰، ۱:۱۰۰۰ و اگر پروژه  بسیار وسیع باشد از سایر مقیاسهای دیگر نیز استفاده می‌کنند تا پلان مربوطه را به نمایش در آورند. نقشه‌های جزییات (DETALL ) چون نقشه‌های اجرایی را، ‌چنانچه که اشاره شد،‌با مقیاس۵۰/۱ ترسیم می‌کنند، ‌نمی‌توان مشخصات و شکل یک قسمت را آنچنان که باید ترسیم کرد. برای اینکه بتوانیم مشخصات و شکل کامل یک قسمت را دقیقاً بیان کنیم، نقشه هایی که معمولاً با مقیاس  20/1   یا ۱۰/۱  ترسیم می‌شود استفاده می‌کنیم. این گونه نقشه‌ها را نقشه جزییات می‌گویند. پلان شیب‌بندی در نقشه‌های ساختمانی پلانی به عنوان شیب‌بندی مورد مطالعه و ترسیم می‌باشد. این پلان وضع شیب پشت‌بام را مشخص کرده که حرکت آب باران و یا مواردی چون شست و شوی را با حرکت سریع به طرف ناودانی میسر می& …


فایل ورد کارآموزی رشته عمران و معماری در ۱۲ صفحه قابل استفاده دانشجویان فنی و مهندسی شپلان موقعیت پلانی است که بتواند وضع ساختمان و همچنین موقعیت قرار گرفتن آن را نشان دهد که معمولاً‌ با مقیاسهای ۱:۲۰۰، ۱:۵۰۰، ۱:۱۰۰۰ و اگر پروژه  بسیار وسیع باشد از سایر مقیاسهای دیگر نیز استفاده می‌کنند تا پلان مربوطه را به نمایش در آورند. نقشه‌های جزییات (DETALL ) چون نقشه‌های اجرایی را، ‌چنانچه که اشاره شد،‌با مقیاس۵۰/۱ ترسیم می‌کنند، ‌نمی‌توان مشخصات و شکل یک قسمت را آنچنان که باید ترسیم کرد. برای اینکه بتوانیم مشخصات و شکل کامل یک قسمت را دقیقاً بیان کنیم، نقشه هایی که معمولاً با مقیاس  20/1   یا ۱۰/۱  ترسیم می‌شود استفاده می‌کنیم. این گونه نقشه‌ها را نقشه جزییات می‌گویند. پلان شیب‌بندی در نقشه‌های ساختمانی پلانی به عنوان شیب‌بندی مورد مطالعه و ترسیم می‌باشد. این پلان وضع شیب پشت‌بام را مشخص کرده که حرکت آب باران و یا مواردی چون شست و شوی را با حرکت سریع به طرف ناودانی میسر می& …

فنی و مهندسی

کارآموزی,رایگان سقف کاذب,عمران,سقف,پروژه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.