دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- بهمن ۹۴

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- بهمن ۹۴

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- بهمن 94

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- بهمن ۹۴

مجموعه ای که در اختیار شما قرار گرفته است، دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی می باشد که مشتمل بر ۱۰۰ سوال است. سوالات این مجموعه از سر فصل ها و منابع درسی به شرح زیر می باشد:

شناخت صنعت گردشگری
بازاریابی و فروش خدمات مسافرتی و گردشگری
برنامه ریزی و سرپرست گشت ها
شناسایی مسیرهای گردشگری
آشنایی با قوانین و مقررات گردشگری در دفاتر خدمات
انگلیسی تخصصی و مکاتبات دفاتر خدمات مسافرتی

 
نوع فایل:…

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- بهمن 94

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- بهمن ۹۴

مجموعه ای که در اختیار شما قرار گرفته است، دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی می باشد که مشتمل بر ۱۰۰ سوال است. سوالات این مجموعه از سر فصل ها و منابع درسی به شرح زیر می باشد:

شناخت صنعت گردشگری
بازاریابی و فروش خدمات مسافرتی و گردشگری
برنامه ریزی و سرپرست گشت ها
شناسایی مسیرهای گردشگری
آشنایی با قوانین و مقررات گردشگری در دفاتر خدمات
انگلیسی تخصصی و مکاتبات دفاتر خدمات مسافرتی

 
نوع فایل:…

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- بهمن 94

دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب- بهمن ۹۴

مجموعه ای که در اختیار شما قرار گرفته است، دفترچه سوالات آزمون جامع مدیر فنی بند ب دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی می باشد که مشتمل بر ۱۰۰ سوال است. سوالات این مجموعه از سر فصل ها و منابع درسی به شرح زیر می باشد:

شناخت صنعت گردشگری
بازاریابی و فروش خدمات مسافرتی و گردشگری
برنامه ریزی و سرپرست گشت ها
شناسایی مسیرهای گردشگری
آشنایی با قوانین و مقررات گردشگری در دفاتر خدمات
انگلیسی تخصصی و مکاتبات دفاتر خدمات مسافرتی

 
نوع فایل:…

سیر و سفر

مدیر فنی,مدیر فنی بند ب,نمونه سوال,آزمون جامع,آزمون جامع گردشگری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.