دوره آموزشی تبدیل میل جنسی به ثروت و موفقیت(استحاله نیروی جنسی) استحاله در لغت به معنای تغییر حالت دادن است. استحاله میل جنسی یعنی متعالی کردن این نیر

دوره آموزشی تبدیل میل جنسی به ثروت و موفقیت(استحاله نیروی جنسی) استحاله در لغت به معنای تغییر حالت دادن است. استحاله میل جنسی یعنی متعالی کردن این نیر

دوره آموزشی تبدیل میل جنسی به ثروت و موفقیت(استحاله نیروی جنسی) استحاله در لغت به معنای تغییر حالت دادن است. استحاله میل جنسی یعنی متعالی کردن این نیر

دوره آموزشی تبدیل میل جنسی به ثروت و موفقیت(استحاله نیروی جنسی) استحاله در لغت به معنای تغییر حالت دادن است. استحاله میل جنسی یعنی متعالی کردن این نیرو و بروز دادن آن از کانال های غیر فیزیکی مانند خلاقیت، موفقیت، ثروت، حال معنوی عالی. آقای ناپلئون هیل در کتاب معروف بیندیشید و ثروتمند شوید، به این علم اشاره کرده و آن را یکی از خصوصیات بارز ثروتمندان بر شمرده است…

سایر محصولات

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.