دوره طراحی شبکه های توزیع

دوره طراحی شبکه های توزیع


                    مواردی در رابطه با طراحی شبکه های توزیع مانند: آشنایی با شبکه و تجهیزات توزیع  مبانی و مفاهیم طراحی مسیر یابی آشنایی با ترسیم طرح شیوه های طراحی و نکات تجربی قوانین انشعابات محاسبات مکانیکی محاسبات الکتریکی براورد اقلام آشناایی با ترسیم طرح قوانین حریم و فواصل مجاز هادی ها شیوه های طراحی و نکات تجربی قوانین انشعابات امروزه طراحی شبکه ها با پیشرفت تکنولوژی با دقت بیشتری دنبال می گردد. به طوریکه باعث کاهش هزینه در براورد اقلام کاهش تلفات شبکه رعایت بیشتر حریم شبکه و موارد دیگر میباشد استفاده از مختصات جغرافیایی و بکارگیری فن اوری های نوین در نگهداری سوابق طراحی و پایداری شبکه از دستاورد های دیگری می باشد ک در ارتقا رضایتمندی متقاضیان و مشترکین تاثیر گذار میباشد شامل ۲ فایل pdf به تعداد صفحات ۴۹۷ و ۲۰۸ …

فنی و مهندسی

دوره طراحی شبکه های توزیع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.