دینامیک و ارتعاشات

دینامیک و ارتعاشات

دینامیک و ارتعاشات

دینامیک و ارتعاشات

۲۰ صفحه
قابل ویرایش…word
—————————————————–
دینامیک ذره: مختصات های مستطیلی (متعامد)۱. ۱۲: در این فصل دینامیک (کینماتیک و کینتیک) ذره را در سیستم مختصات مستطیلی مطالعه می کنیم. بحث محدود به تک ذره ای ها می باشد و محورهای مختصات ثابت فرض می گردند؛ یعنی، حرکت نمی کنند. دینامیک دو یا چند ذره متعامل و کینماتیک حرکت نسبی در این فصل شامل می شوند.تعریف متغیرهای کینماتیکی اساسی (موقعیت، سرعت و شتاب) که در فصل قبلی نشان داده شدند ترجیحی برای…

مهندسی مکانیک

دینامیک و ارتعاشات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.