رابطه تعارض زناشویی با نگرش دختران به ازدواج

رابطه تعارض زناشویی با نگرش دختران به ازدواج

رابطه تعارض زناشویی با نگرش دختران به ازدواج

رابطه تعارض زناشویی با نگرش دختران به ازدواج
 
پایان نامه کامل همراه با منابع و پرسشنامه
خانواده یکی از عوامل مؤثر و اساسی در رفتار افراد می‌باشد. نفوذ والدین در کودکان تنها جنبه ارثی و وراثتی ندارد بلکه در آشنایی کودک با زندگی اجتماعی و فرهنگ پذیری وی، نقش مؤثری دارد. ساختار و شکل خانواده ها، نحوه ارتباط اعضاء هر خانواده با یکدیگر و جامعه ای که خانواده در آن زندگی می کند در بیشتر مواقع همسانی ندارند، از این رو، رفتار و تأثیر خانواده…

روان شناسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.