راهنمایی مقیاس رضایت از زندگی (SWLS)

راهنمایی مقیاس رضایت از زندگی (SWLS)


فرمت فایل : Word ( ورد ) شیوه نمره گذاری: دارد  ویژگی روانسنجی: دارد  گارانتی: دارد  تعداد صفحات: ۶ص تعداد سوالات:۵ تا  معرفی: مقیاس رضایت از زندگی توسط داینر و همکاران ( ۱۹۸۵ ) و به منظور سنجش رضایت از زندگی تهیه شده است. این مقیاس یک ابزار خود گزارشی است که از پنج عبارت تشکیل شده است. عبارات این آزمون مولفه شناختی بهزیستی فاعلی را اندازه گیری می کند. مقیاس رضایت از زندگی در سال ۱۹۹۸ در یک مطالعه بین فرهنگی توسط ساه، داینر، اویشی و تریاندیس به زبان‌های آلمانی، اسپانیایی و ژاپنی ترجمه شده است. …


فرمت فایل : Word ( ورد ) شیوه نمره گذاری: دارد  ویژگی روانسنجی: دارد  گارانتی: دارد  تعداد صفحات: ۶ص تعداد سوالات:۵ تا  معرفی: مقیاس رضایت از زندگی توسط داینر و همکاران ( ۱۹۸۵ ) و به منظور سنجش رضایت از زندگی تهیه شده است. این مقیاس یک ابزار خود گزارشی است که از پنج عبارت تشکیل شده است. عبارات این آزمون مولفه شناختی بهزیستی فاعلی را اندازه گیری می کند. مقیاس رضایت از زندگی در سال ۱۹۹۸ در یک مطالعه بین فرهنگی توسط ساه، داینر، اویشی و تریاندیس به زبان‌های آلمانی، اسپانیایی و ژاپنی ترجمه شده است. …


فرمت فایل : Word ( ورد ) شیوه نمره گذاری: دارد  ویژگی روانسنجی: دارد  گارانتی: دارد  تعداد صفحات: ۶ص تعداد سوالات:۵ تا  معرفی: مقیاس رضایت از زندگی توسط داینر و همکاران ( ۱۹۸۵ ) و به منظور سنجش رضایت از زندگی تهیه شده است. این مقیاس یک ابزار خود گزارشی است که از پنج عبارت تشکیل شده است. عبارات این آزمون مولفه شناختی بهزیستی فاعلی را اندازه گیری می کند. مقیاس رضایت از زندگی در سال ۱۹۹۸ در یک مطالعه بین فرهنگی توسط ساه، داینر، اویشی و تریاندیس به زبان‌های آلمانی، اسپانیایی و ژاپنی ترجمه شده است. …

علوم انسانی

راهنمایی, مقیاس, رضایت از زندگی, SWLS

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.