راهنمای پرسشنامه حل مسئله اجتماعی ( SPSI )

راهنمای پرسشنامه حل مسئله اجتماعی ( SPSI )


فرمت فایل : Word ( ورد ) شیوه نمره گذاری: دارد  ویژگی روانسنجی: دارد  گارانتی: دارد  تعداد صفحات: ۱۵ص تعداد سوالات:۷۰ تا معرفی: این مقیاس چند بعدی با ۷۰ عبارت بر اساس یک مدل تجویزی حل مسئله شکل گرفته است حل مساله اجتماعی را یک فرایند پیچیده شناختی- عاطفی- رفتاری در نظر می‌گیرد که از چند عنصر مختلف تشکیل می‌شود؛ از جمله متغیرهای انگیزشی کلی و مجموعه‌ای از مهارتهای خاص. این پرسشنامه را از دو بعد اصلی تشکیل شده است که عبارتند از مقیاس تشخیص مسئله ( POS ؛ ۳۰ عبارت ) و مقیاس مهارتهای حل مسئله ( PSSS ؛ ۴۰ عبارت ) و ۷ زیرمقیاس دارد ( هر یک شامل ۱۰ عبارت که در  پرسشنامه مشخص شده است). زیر مقیاس های POS عبارتند از شناخت ( CD )، احساس  (ES )و رفتار ( BS) . زیرمقیاس PSSS عبارتند از تعریف مسئله و طرح ریزی (PDFS)ایجاد جایگزین ( GAS) ، تصمیم‌گیری( DMS ) و اجرا اثبات ( SIVS ) …


فرمت فایل : Word ( ورد ) شیوه نمره گذاری: دارد  ویژگی روانسنجی: دارد  گارانتی: دارد  تعداد صفحات: ۱۵ص تعداد سوالات:۷۰ تا معرفی: این مقیاس چند بعدی با ۷۰ عبارت بر اساس یک مدل تجویزی حل مسئله شکل گرفته است حل مساله اجتماعی را یک فرایند پیچیده شناختی- عاطفی- رفتاری در نظر می‌گیرد که از چند عنصر مختلف تشکیل می‌شود؛ از جمله متغیرهای انگیزشی کلی و مجموعه‌ای از مهارتهای خاص. این پرسشنامه را از دو بعد اصلی تشکیل شده است که عبارتند از مقیاس تشخیص مسئله ( POS ؛ ۳۰ عبارت ) و مقیاس مهارتهای حل مسئله ( PSSS ؛ ۴۰ عبارت ) و ۷ زیرمقیاس دارد ( هر یک شامل ۱۰ عبارت که در  پرسشنامه مشخص شده است). زیر مقیاس های POS عبارتند از شناخت ( CD )، احساس  (ES )و رفتار ( BS) . زیرمقیاس PSSS عبارتند از تعریف مسئله و طرح ریزی (PDFS)ایجاد جایگزین ( GAS) ، تصمیم‌گیری( DMS ) و اجرا اثبات ( SIVS ) …


فرمت فایل : Word ( ورد ) شیوه نمره گذاری: دارد  ویژگی روانسنجی: دارد  گارانتی: دارد  تعداد صفحات: ۱۵ص تعداد سوالات:۷۰ تا معرفی: این مقیاس چند بعدی با ۷۰ عبارت بر اساس یک مدل تجویزی حل مسئله شکل گرفته است حل مساله اجتماعی را یک فرایند پیچیده شناختی- عاطفی- رفتاری در نظر می‌گیرد که از چند عنصر مختلف تشکیل می‌شود؛ از جمله متغیرهای انگیزشی کلی و مجموعه‌ای از مهارتهای خاص. این پرسشنامه را از دو بعد اصلی تشکیل شده است که عبارتند از مقیاس تشخیص مسئله ( POS ؛ ۳۰ عبارت ) و مقیاس مهارتهای حل مسئله ( PSSS ؛ ۴۰ عبارت ) و ۷ زیرمقیاس دارد ( هر یک شامل ۱۰ عبارت که در  پرسشنامه مشخص شده است). زیر مقیاس های POS عبارتند از شناخت ( CD )، احساس  (ES )و رفتار ( BS) . زیرمقیاس PSSS عبارتند از تعریف مسئله و طرح ریزی (PDFS)ایجاد جایگزین ( GAS) ، تصمیم‌گیری( DMS ) و اجرا اثبات ( SIVS ) …

علوم انسانی

راهنمای, پرسشنامه, حل مسئله ,اجتماعی , SPSI

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.