راه اهن

راه اهن

راه اهن

راه اهن

راه آهن (ابوطالبی)
کارهای انجام شده در ایران:
۱) پروژه در خطه کردن راه آهن تهران- تبریز توسط مشاورین انگلیسی
۲) پروژه در خطه کردن راه آهن تهران- مشهد توسط مشاورین ژاپنی
۳) پروژه در خطه کردن راه آهن قم- اصفهان توسط مشاورین آلمانی
۴) پروژه راه آهن اصفهان- اهواز توسط مشاورین ایتالیایی
۵) پروژه راه آهن تهران- جنوب توسط مشاورین فرانسوی
۶) پروژه راه آهن مشهد- سرخس توسط مشاورین روسی
راه آهن یکی از سیستم های کارآمد حمل ونقل می باشد و در بسیاری از کشورها…

عمران

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.