رموز مدیران موفق

رموز مدیران موفق


رموز مدیران موفق مدیریت موفق یعنی :  رسیدن به دستاوردهای فوق العاده با بکارگیری افراد معمولی مدیران قرن ۲۱ باید: بیشتر از دیگران می بیند-دورتر از دیگران می بیند- و زودتر ازدیگران می بیند   فرمت فایل پاور پوینت ۱۸ صفحه …


رموز مدیران موفق مدیریت موفق یعنی :  رسیدن به دستاوردهای فوق العاده با بکارگیری افراد معمولی مدیران قرن ۲۱ باید: بیشتر از دیگران می بیند-دورتر از دیگران می بیند- و زودتر ازدیگران می بیند   فرمت فایل پاور پوینت ۱۸ صفحه …


رموز مدیران موفق مدیریت موفق یعنی :  رسیدن به دستاوردهای فوق العاده با بکارگیری افراد معمولی مدیران قرن ۲۱ باید: بیشتر از دیگران می بیند-دورتر از دیگران می بیند- و زودتر ازدیگران می بیند   فرمت فایل پاور پوینت ۱۸ صفحه …

کتاب ، جزوه

رموز , مدیران , موفق , پاورپوینت , مدیر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.