روابط آب و خاک و گیاه

روابط آب و خاک و گیاه

 


بخشی از فایل روابط آب و خاک و گیاه •پتانسیل آب • آب قابل استفادهٔ خاک • جذب و حرکت آب •تبخیر و تعرق ( Evapotransopiration ) • عوامل محیطی مؤثر بر تبخیر و تعرق • عوامل گیاهی مؤثر بر تبخیر و تعرق تبخیر و تعرق بالقوه( Potential evapotranspiration ) •خاک گیاه علفى سریع ‌ الرشد عمدتاً از آب تشکیل شده است. محتوى آب گیاه بین ۷۰ تا ۹۰% مى & …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.