روانشناسی تصویر ذهنی (فصل اول)

روانشناسی تصویر ذهنی (فصل اول)

روانشناسی تصویر ذهنی (فصل اول)

روانشناسی تصویر ذهنی (فصل اول)

تصویر ذهنی مایه اصلی شخصیت و رفتار انسان است. با تغییر تصویر ذهنی شخصیت و رفتار ما تغییر می کند. اما از این هم بیشتر تصویر ذهنی مرزها و حدود فضایل انسان را مشخص می کند، نشان می دهد که چه کاری از ما ساخته و چه کاری ساخته نیست. با توسعه تصویر ذهنی دامنه ی عمل توسعه می یابد. پرورش تصویر ذهنی واقع بینانه و مناسب، با ایجاد توانایی ها و استعداد های جدیددر انسان، عملا شکست را به موفقیت تبدیل می کند.
با مطالعه این کتاب نه تنها با دانش جدید سیبرنتیک یا…

روان شناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.