روزگاری جبهه ها دانشگاه بود امروز دانشگاهها باید جبهه شود

روزگاری جبهه ها دانشگاه بود امروز دانشگاهها باید جبهه شود

الف-روزگاری داشگاهی جبهه بود:

بلی هیچ شکی وجود ندارد که جبهه ها روزگاری دانشگاه بود .چون رئیس این دانشگاه شخصی چون امام خمینی ،در گزینش دانشجویان (رزمندگان)آنگونه عمل می کرد که دانشجویانش با عشق وعلاقه وافر ،درس های مانند ،ایمان وعشق به وطن وایثار در راه خحدا ،انسانیت به معنای واقعی ،اخلاص ،غیرت،کسب آبرو وشرف برای خود وکشور و…در نهایت درس شهادت در راه خداوند متعال (فی سبیل الله)را آنطور که شایسته بود ،می آموختند.دانشجویان مرتبه های ممتاز ،در خصوص تهیه پایان نامه فارغ التحصیلی (شهادتنامه+وصیتنامه) هیچ نیازی به کمک دیگران ویا به ابزراهای دیگر مانند اینترنت وامثال آن نداشتند ولی آنچنان می نوشتند که نه تنها در اذعان اندیشمندان وروشنفکران دنیا حیرت آور بود بلکه طبق آیه شریفه قرآن کریم از ملائکه نیز سبقت گرفته وارواح خویش را در کاخهای بهشتی که نهرها از زیر اشجارش جاری است اسکان داده اند آن جوانان ومردان خدایی با اهدا خون خود جوانمردی ومردانگی وآزاده آموزش دادند وچگونه زیستن وچگونه زیستن وچگونه مردن را بر همگان مبین نمودند وبزرگترین سرمایه خویش را که همان جان عزیزشن بوده در راه خدا برای زنده ماندن دین اسلام وبرای خوشبختی وآینده درخشان ملت وکشور ایران خدا واهدا نمودند آری اگر بگ.ئیم که زمانی جبهه ها دانشگاه بودند گزاف نگفته وافراط نکرده ایم.

 

روزگاری جبهه ها دانشگاه بود امروز دانشگاهها باید جبهه شود

ب- امروز باید دانشگاهها جبهه شود

با توجه به مفادینه الف،وظیفه دانشجویان وسایر اقشار جامعه این است که در مقابل آنهمه ایثارگری ها وفداکاریها ی رزمندگان اسلام جو دانشگاهها را با اهداف شهدا ورزمندگان هماهنگ سزیم واعلام نمائیم که ای شهدا وای ایثار گران وآزادگان جبهه ها فکر نکنید که استمرار حرکت خداپسندانه شما متوقف شده بلکه ما نیز در سنگر های کسب علم ودانش راه شما را ادامه داده وبه هرطریق ممکن اهداف شما رادنبال خواهیم کرد وتا رسیدن به هدف مطلوب از هیچ کوششی فروگذاری نخواهیم کرد لذا همه ملت غیر ایرن ودانشجویان واساتید وعلما نیاید در ادامه راه رزمندان کوتاهی وقصور نمایند ویاد وخاطره آنان را فراموش کنند زیرا همه ما وموجودیت وپیشرفت های کشور ما در گرو وایثار گریها وشهادت وشهامت های آنان بوده وهست واگر نبود فداکاریها ی زرمندگان کشوری این چنین مستقل وپروپا قرص نصیب ملت ایران نممی باشد پس باید همواره ساعی وشکر گذار بوده ووفرصت هارا از دست ندهیم .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.