روشهای مراقبت آنفلوانزای پرندگان در انسان

روشهای مراقبت آنفلوانزای پرندگان در انسان

روشهای مراقبت آنفلوانزای پرندگان در انسان


بیماری آنفلونزای پرندگان نوعی از آنفلونزای A می باشد که در جمعیت حیوانات بخصوص ماکیان (بیماری در سایر حیوانات نظیر خوک ، سگ ، گربه و … نیز دیده شده است) ایجاد می گردد و می تواند در انسان نیز موجب ایجاد نوع حاد با مرگ و میر  بالا شود . سویه H5N1 که توانایی ایجاد فرم حاد بیماری را در انسان دارد اخیرا در جمهوری روسیه و قزاقستان در بین پرندگان شیوع یافته بطوری که تاکنون ۱۲۰ هزار قطعه ماکیان در روسیه و ۹ هزار قطعه ماکیان در قزاقستان تلف یا معدوم شده است (تاکنون ۱۵۰ میلیون قطعه طیور در آسیای جنوب شرقی بعلت ابتلا به این نوع سویه ویروس معدوم یا تلف شده است  ). پرندگان مهاجر از جمله غاز و اردک منبع طبیعی می‌باشند و بعلت مهاجرت این پرندگان از جمهوری های یاد شده کشور ما نیز در خطر بروز موارد بیماری در بین پرندگان اهلی و وحشی بومی ‌و به تبع آن افراد انسانی می‌باشد.  فرمت ورد  تعداد صفحه ۱۴ …

روشهای مراقبت آنفلوانزای پرندگان در انسان


بیماری آنفلونزای پرندگان نوعی از آنفلونزای A می باشد که در جمعیت حیوانات بخصوص ماکیان (بیماری در سایر حیوانات نظیر خوک ، سگ ، گربه و … نیز دیده شده است) ایجاد می گردد و می تواند در انسان نیز موجب ایجاد نوع حاد با مرگ و میر  بالا شود . سویه H5N1 که توانایی ایجاد فرم حاد بیماری را در انسان دارد اخیرا در جمهوری روسیه و قزاقستان در بین پرندگان شیوع یافته بطوری که تاکنون ۱۲۰ هزار قطعه ماکیان در روسیه و ۹ هزار قطعه ماکیان در قزاقستان تلف یا معدوم شده است (تاکنون ۱۵۰ میلیون قطعه طیور در آسیای جنوب شرقی بعلت ابتلا به این نوع سویه ویروس معدوم یا تلف شده است  ). پرندگان مهاجر از جمله غاز و اردک منبع طبیعی می‌باشند و بعلت مهاجرت این پرندگان از جمهوری های یاد شده کشور ما نیز در خطر بروز موارد بیماری در بین پرندگان اهلی و وحشی بومی ‌و به تبع آن افراد انسانی می‌باشد.  فرمت ورد  تعداد صفحه ۱۴ …

روشهای مراقبت آنفلوانزای پرندگان در انسان


بیماری آنفلونزای پرندگان نوعی از آنفلونزای A می باشد که در جمعیت حیوانات بخصوص ماکیان (بیماری در سایر حیوانات نظیر خوک ، سگ ، گربه و … نیز دیده شده است) ایجاد می گردد و می تواند در انسان نیز موجب ایجاد نوع حاد با مرگ و میر  بالا شود . سویه H5N1 که توانایی ایجاد فرم حاد بیماری را در انسان دارد اخیرا در جمهوری روسیه و قزاقستان در بین پرندگان شیوع یافته بطوری که تاکنون ۱۲۰ هزار قطعه ماکیان در روسیه و ۹ هزار قطعه ماکیان در قزاقستان تلف یا معدوم شده است (تاکنون ۱۵۰ میلیون قطعه طیور در آسیای جنوب شرقی بعلت ابتلا به این نوع سویه ویروس معدوم یا تلف شده است  ). پرندگان مهاجر از جمله غاز و اردک منبع طبیعی می‌باشند و بعلت مهاجرت این پرندگان از جمهوری های یاد شده کشور ما نیز در خطر بروز موارد بیماری در بین پرندگان اهلی و وحشی بومی ‌و به تبع آن افراد انسانی می‌باشد.  فرمت ورد  تعداد صفحه ۱۴ …

علوم پزشکی

بیماری, آنفلوانزای پرندگان ,مراقبت ,انسان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.