روش تکثیر و ازدیاد گلها و گیاهان آپارتمانی

روش تکثیر و ازدیاد گلها و گیاهان آپارتمانی

قلمه:

متداولترین روش تکثیر گیاهان آپارتمانی است. که انواع زیر را شامل می شود:

– قلمه خشبی: به طول ۱۵ – ۱۰ سانتیمتر مانند نسترن

– قلمه نیمه خشبی: به طول ۱۵ – ۱۰ سانتیمتر مانند آزالیا و کاملیا

– قلمه ساقه گلدهنده: مانند اشوریا و گل حنا

– قلمه چوب نرم یا سبز: به طول ۱۵ – ۱۰ سانتیمتر مانند خرزهره و اسپیره

– قلمه علفی: به طول ۱۲ – ۸ سانتیمتر که برگهای پایینی حذف می شود مانند کاکتوسها، آناناس، شمعدانی، حسن یوسف، بگونیا، دیفن باخیا، سیسوس و عشقه

– قلمه برگ: در این تکثیر از پهنک برگ و دمبرگ به تنهایی یا هر دو با هم استفاده می شود. در بخش تحتانی برگ ، ریشه و جوانه نابجا تولید می شود و برگ اولیه بتدریج از بین می رود مانند سانسوریا و بگونیا

– قلمه جوانه برگ: همراه بودن بخشی از ساقه همراه برگ گاهی باعث گرفتن بیشتر قلمه می شود مانند فیکوس و کراسولا که قلمه برگ و دمبرگ بدون وجود ساقه جوانه دار ریشه تولید می کند اما جوانه تولید نمی کند .

– قلمه ریشه: ماند رودودندرون(نوعی آزالیا) ، بگونیای ریزوم دار

 

بذر:

بعضی از گیاهان آپارتمانی با بذر قابل تکثیر هستند ولی معمولا با روشهای تکثیر غیرجنسی تکثیر می شوند. مانند بگونیای همیشه گلدار، فیکوسها، مارچوبه ها و بنفشه آفریقایی

 

روش تکثیر و ازدیاد گلها و گیاهان آپارتمانی

ریشه وش: تولید جوانه نابجا روی ریشه

تقسیم طوقه: مانند بنفشه آفریقایی، اسپاتی فیلوم و آگلونما

پاگیاه: شاخه کوتاه و ضخیمی است که حالت روزت دارد و یا پیازچه های جانبی روی گیاهان تک لپه و پیازی مانند ارکیده، آلوئه، موز و آناناس

پیاز : مانند لاله و زنبق پیازی

Corm: مانند گلایول، زعفران زینتی، فرزیا و گل حسرت

ریزوم: مانند زنبق، گل برف، شیپوری، نیلوفر آبی، کوردیلین و اختر

Runner : مانند سجافی و ساکیسفراژ

غده ساقه ای: مانند کالادیوم، سیکلامن و بگونیای غده ای

غده ریشه ای: مانند کوکب، آلاله، همروکالیس(زنبق رشتی)، شقایق نعمانی و مارچوبه ها

کشت مریستم: در مورد بعضی گیاهان سابقه طولانی دارد مانند ارکیده

 

برای دانلود تحقیق کامل با موضوع گل‌های آپارتمانی روی تصویر زیر کلیک کنید.

گل‌های آپارتمانی