روش های آماری

روش های آماری

روش های آماری

روش های آماری

۶۱ صفحه
قابل ویرایش…word
—————————————————————
قبل از آنکه علم آمار تعریف گردد لازم است کمی راجع به تاریخچه آن سخن به میان بیاید تاریخچه علم آماررا می توان از بدو تشکیل دولتها آغاز کرد ، زیرا کلمه آمار Statusticesاز کلمه State به معنی دولت گرفته شده است . دولتهای اولیه نیز برای پی بردن به سلطه و قلمروخود احتیاج به آن داشتند . البته در آن زمان منظور از آمار ارقام و اطلاعات مورد نیاز دولتها برای گرفتن مالیات و سربازی و سایر امور مربوطه به…

آمار

روش های آماری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.